Kapinių planas

Laros Lempertienės vertimas

Sektorius A

 

5

פנ

בת ר צבי נפטרה

ביום כח אדר

שנת [תרם]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

…,

Cvi duktė, kuri mirė

Adaro 28 d.

[5640] m. [1880 kovo 11d.]

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9

פנ

האשה

שרה ב’ר

אליעזר

ונפטרה ביום

כא טבת תרנג

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Sara, Eliezerio duktė,

kuri mirė

Teveto 21 d.,  5653 m. (1893 sausio 9 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

פנ

האשה

פריידה טוביה

בת ר’ אהרן

ונפטרה ביום ה’

ניסן תרנג

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Freida Tuvija,

Aharono duktė,

kuri mirė 5 d.

Nisano,  5653 m. (1893 kovo 22 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

12

פנ

ר’ יעקב יונה

בר מאיר ונפטר

ביום ג שבט תרן

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Jokūbas Jona,

Mejerio sūnus, kuris mirė

Švato 3 d., 5650 m. (1890 sausio 24 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

14

פנ

ר’ יעקב שלום

בר אפרים מאיר

ונפטר ביום

י סיוון תרן

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Jokūbas Šalomas,

Efraimo Mejerio sūnus,

kuris mirė

Sivano 10 d. , 5650 m. (1890 gegužės 29 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

15

פנ

האשה [חיה]

בת ר’ …

וניפטרה י אדר

בשנת תרלט

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris [Chaja]

… duktė,

kuri mirė Adaro 10 d., 5639 m. [1870 kovo 5d.]

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16

פנ

הבתולה

איטה בת

ר’ בנימין כץ

ניפטרה כח

אדר תרלז

תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Ita, duktė

Binjamino Kaco.

Ji mirė 28 d.

Adaro, 5637 m. (1877 kovo 13 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17

פנ

ר’ זאב ב’ר נח

סגל ונפטר ביום

כח לחודש טבת

שנת תרל לפק תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Zeevas, Nojaus sūnus

Segalis, kuris mirė

Teveto 28  d.

5641 m. (1870 sausio1 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

פנ

ר’ שמואל

יהודה  ב’ר יוסף

ונפטר ב כסליו

…תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Samuelis,

Judas, Juozapo sūnus.

Jis mirė Kislevo 2  d.

… m. Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

פנ

האשה

הצנועה

החסודה

מרת שר[ה]

בת …

 

 

Čia palaidota

moteris,

kukli

ir gailestinga,

ponia [Sara],

… duktė

 

43

פנ

האשה

[חי]ענא

בת מה’ משה

… תרל

 

 

Čia palaidota

moteris

[Chi]ena,

mokyto Možės duktė.

… 5630 [1869 ar 1870].

 

51

פנ

האשה

ביילע פר…

ב’ר יעקב [ונפ’]

טו ניסן [תרל]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Beilė Fr…,

Izaoko duktė, [kuri mirė]

Nisano 16  d., [5630] m. [1870 balandžio 17].

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

52

פנ

הבתולה רבקה

מערע בת ר’

חיים נפטרה

ד תשרי בשנת

תרמב תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina Rivka

Mėrė, Chaimo duktė, kuri mirė

Tišrėjo 4 d. , metai

5642 (1881 rugsėjo 27 d.)Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

53

פנ

ר’ מאיר בר

מנשה ניפטר

טו אדר תרמא

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mejeris,

Menašė sūnus, kuris mirė

Adaro 16 d. , 5641 m. (1881 vasario14 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius B

 

1

פנ

אמנו היקרה מ’

יהודיה

ב’ר דוב נפטרה

י כסלו תרעד

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina ponia

Jehudija,

Dovo duktė, kuri mirė

Kislevo 10 d.,  5674 m. (1913 gruodžio 9 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

4-4a

אלון בכות

זכרון  לצדיק

עטרת ראשינו

ועל אלה אנו בוכים

מיקירת לבינו

סערה ירעשו לבינו

מעמק הבכא

נעדר אבינו

כז ימים לחודש

מרחשוון שנת תרן

זוסמן בר אליהו

תנצבה

 

 

Verkiantis medis

atminti teisuoliui,

mūsų galvos karūnai,

„dėl jo verkiam“ [Raud 1:16]

iš širdies gelmių.

Praūžė audra per mūsų širdį,

iš  šio ašarų slėnio

pasitraukė mūsų tėvas

Marhešvano 27d.,  5650 m. (1889 lapkričio 21d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

6

פנ

האשה

החשובה

מרת [הענע]

בת ר’ חיים

ונפטרה ביום

ב כסליו

בשנת תרנה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

reikšminga

moteris

ponia [Henė],

Chaimo duktė,

kuri mirė

Kislevo 2 d.,  5655 m. (1894 lapkričio 13 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

7

פנ

האשה

הצנועה

החסודה מרת

בתה בריינא בר

ר’ משולם מן

ש’ח’ל’חי

נפטרה יום כא

לחודש אדר

ראשון שנת תרס

לפק תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris,

kukli

ir gailestinga, ponia

Beta Brayna,

Mešulamo Mano duktė,

kuri įsakė visiems gyviems gyventi toliau

ir mirė pirmojo Adaro 21 d., 5660 m.  (1900 vasario 20d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

פנ

האשה

הצנועה פריידה

בת ר’ אהרן

ונפטרה ביום טז

אדר ב’ שנת תרמט

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kukli moteris

Freida,

Aharono duktė,

kuri mirė antrojo Adaro 17 d., 5649 m.  (1889 kovo 20d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9

פנ

האשה

גאלדע [סתירה]

בתר יואל ונפטרה

ביום יב אייר תרנ

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Golde [Stira],

Joelio duktė, kuri mirė

Ijaro 12 d., 5650 m.  (1890 gegužės 2d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

10

פנ

הבחור

אברהם לוב

ב’ שצואל כץ

 

 

Čia palaidotas

jaunuolis

Abraomas Lovas,

Samuelio Kaco sūnus.

 

21

פנ

ר’ יצחק בר

יהודה ונפטר

יום כה מרחשוון

שנת תרכד לפק

תנצבה

41

פנ

האשה

מביסע

בת

יהושע

 

 

Čia palaidotas

Izaokas,

Judo sūnus, kuris mirė

Marchešvano  25d. ,

5624 m. (1863 lapkričio7 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Čia palaidota

moteris

[Mavisė],

Jozuės duktė.

 

46

פנ

מו’ה מנחם

מאניס במו’ נחמן

סגל ביום ד’ חי’ תמוז

שנת תקצא לפק

 

 

Čia palaidotas

mokytas Menachemas

Manesas, mokyto Nachmano Segalio sūnus.

Trečiadienį, Tamuzo 18 d.,

5591 (1831 birželio 29 d.)

 

52

יד סיון

תקפג לפק

 

 

Sivano   14 d.,

5583 m. (1823 gegužės 24 d.)

 

57

יום יב אדר

שני בשנת [תרכד]

תנצבה

לפק

 

 

Antrojo Adaro 12 d.,

[5624] m. ([1864 kovo 20 d.])

 

58

פנ

ר’ יצחק

מאיר בר יונה

וניפטר כו אדר

א שנת תרמא

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Izaokas

Mejeris, Jonos sūnus,

kuris mirė pirmojo Adaro 26 d.,

5641 m. (1881 vasario 25 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

59

פנ

ר’ ליב בר

יואל ביום

כו לחודש

אדר א שנ’

תרלו תנצבה

 

Čia palaidotas

Leybas,

Joelio sūnus. 26 d.

mėnesio

pirmojo Adaro,

5636 m. (1876 kovo 22 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius C

 

1

פנ

 

 

Čia palaidota[s?]

 

2

פנ

האשה צערנע

בת ר’ נחום

נפטרה יב אדר

תרעב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Cernė [Černė],

Nachumo duktė,

kuri mirė Adaro 12 d.,

5672 m. (1912 kovo 1 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

4

פנ

האשה

ביילה בת ר’

אליהו ונפטרה

ביום כה אדר א

בשנת תרן

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Beila, duktė

Elijo, kuri mirė

pirmojo Adaro 25 d.,

5650 m. (1890 kovo 17 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

5

פנ

האשה גיטל ב

ר’ פסח ונפטרה

ביום יב תשרי

בשנת תרמט לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Gitl, duktė

Pesacho, kuri mirė

Tišrėjo  12 d.,

5649 metų (1888 rugsėjo 17 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

6-6a

פנ

האשה צביה בת

ר’ ברוך מרדכי

ונפטרה ביום כ

אדר תרמט

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Cvija, duktė

Barucho Mordechajo,

kuri mirė

Adaro 20 d.,

5649 m. (1889 vasario 21 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

פנ

האשה חיה

ביילה בת מה’

משה ונפטרה

… ו לחודש טבת

שנת תרלז לפק

 

 

Čia palaidota

moteris Chaja

Beila, mokyto

Mozės duktė, kuri mirė

… Tišrėjo 6 d.,

5637 metų (1876 rugsėjo 26 d.)

 

10

פנ

האשה

צערנא בת ר’

מתתיהו יד טבת

תרלז

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Cerna [Černa], duktė

Matitjahu. Teveto 14 d.,

5637 m. (1876 gruodžio 30 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

פנ

האשה דרייזה

בת מ“ה מאיר

ונפטרה ביום י“ח

לירח אדר שני

שנת תרלב

לפק

 

 

Čia palaidota

moteris Dreiza

mokyto Mejerio duktė,

kuri mirė 18 d.

antrojo Adaro mėnesio

5632 m. (1872 kovo 28 d.)

 

15

פנ

האשה

ביילה בלומה

בת מר’ בנציון

 

 

Čia palaidota

moteris

Beila Bluma,

mokyto Bencijono duktė.

 

18

פנ

ר’ יעקב

ב אברהם

וניפטר ז סיון

תרכד

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Izaokas,

Abraomo sūnus,

kuris mirė Sivano 7 d.,

5624 m. (1864 birželio 11 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22

חיה

בת מאיר

 

 

Chaja, Mejerio duktė

 

54

פנ

האשה צערנה

בת מ’ה

[מאיר דב]

 

 

Čia palaidota

moteris Cerna [Černa],

duktė mokyto

[Mejerio Dovo]

 

Sektorius D

 

7-7a

פנ

… בת ר’

אליהו ונפטרה

ביום ה’ טבת

שנת תרכה לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

…, duktė

Elijo, kuri mirė

Teveto 5 d.,

5625 m.  (1865 sausio 3 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11-11а

פנ

האשה בריינה בת

ר’ מרדכי נפטרה

י אדר שנת תר[סז]

לפק תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Braina, duktė

Mordechajo, kuri mirė

Adaro 10 d., 56[67] m.  (1907 vasario 24 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

13-13b

פנ

מהו’ יהושע

פאלק במהו’

[שכר יצ“נ]

ה’ שבת תרט

לפק

 

 

Čia palaidotas

Mokytas Jozuė,

Falkas, mokytojo [Šacharo] sūnus. [Jo siela išskrido]

Švato  5 d. , 5609 m. (1849 sausio28 d.)

 

18

פנ

האשה [רוסא? רעסא?]

בת  שמואל

כד ניסן תר[י]

 

 

Čia palaidota

moteris [Rosa arba Resa],

Samuelio duktė.

Nisano 24 d., 56[10] m.  (1850 balandžio 10 d.)

 

48

האשה…

בת  מוה’ יצ[חק]

ז’ל תקעג לפק

 

 

moteris …

[Izaoko] duktė,

tebūnie jo atmintis palaiminta. 5573 (1812 ar 1813).

 

51

פנ

האשה

איטה רייזה

בת ר’ נחום כד

טבת תר[ס]ב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Ita Reiza,

Nachumo duktė. 24 d.

Teveto, 56[6]2 m.  ([1902 sausio 3 d.])

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius E

 

1

פנ

האשה

חוה שולה בת

ר’ צבי ונפטרה

ביום כב סיון

בשנת תרנב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Chava Šula, duktė

Cvi, kuri mirė Sivano 22 d.,

5652 m. (1892 birželio 17 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

2

פנ

ה’ הצדקניות [!]

מ’ שפרינצע

ראשע ב’ר

חנוך כץ כ

מרחשון תרנא

תנצבה

 

 

Čia palaidota

teisuolė [moteris]

Šprincė, duktė

Chanocho Kaco. 20 d.

Marchešvano, 5651 m. (1890 lapkričio 3 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

3

פנ

האשה איטה בת

ר’ משה ונפטרה

ביום ט מנחם אב

שנת תרמז

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Ita, duktė

Mozės, kuri mirė

Menachemo Avo 9 d.,

5647 m.  (1887 liepos 30 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8-8a

פנ

האשה

דבורה

ב’ר אליהו

וני’ כא אלול

שנת תריז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Dvora,

Elijo duktė,

kuri mirė Elulo 21 d.,

5617 m.  (1857 rugsėjo 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17

פנ

האשה שרה

בת ר’ גרשון

וניפטרה ר’ח

אב דשנת תרח לפק

 

 

Čia palaidota

moteris Sara,

Geršono duktė,

kuri mirė prasidėjus Avo mėn.,

5608 m.  (1848 liepos 31 d.)

 

40

פנ

האשה

שרה בת

מוה’ שר[גא]

שכטר …

בחודש

ניסן דשנת

ת[ר]צ…

לפק

 

Čia palaidota

moteris Sara, duktė

mokyto Šragos

Šechterio. … d.

mėnesio

Nisano,

5[6]9… m.  (193… pavasaris)

 

46

פנ

ר’ יהודה

לוב בר דוב

ניפטר ו כסלו

שנת תרמג

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Judas

Lovas, Dovo sūnus,

kuris mirė Sivano 6 d.,

5643 m. (1882 lapkričio 17 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

47

פנ

האשה

בת שבע  ב’ר

אברהם יצחק

ניפטרה ו תמוז

תרמב תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Bat Ševa, duktė

Abraomo Izaoko,

kuri mirė Tamuzo 6 d.,

5642 m.  (1882 birželio 23 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius F

 

18

פנ

ר’ יהודה במ’

[יב] אדר [שני]

תרח לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Judas, sūnus mokyto

antrojo Adaro [12 d.],

5608 m. ([1848 kovo 17 d.])

 

23

עא

אני בוכיה

על פטירת

והבתול[ה]

 

 

 

“Dėl šių dalykų

aš verkiu” [Raud 1:16]:

dėl mirties

[netekėjusios merginos]

 

25

[רבקה]

ב’ר

אליעזר

[א] ניסן תנצבה

 

 

[Rivka],

Eliezerio duktė.

Nisano [1] d. [metai nenurodyti].  Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

[nėra tikrumo dėl vardo ir, atitinkamai, dėl mirusio asmens lyties]

 

34-34a

פנ

ר’ שמואל

אפרים בר’

יהודה [ליב] ניפטר

… טבת ש’ תר[נה]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Samuelis,

Judo [Leibo] sūnus, kuris mirė

Teveto … d.,

56[55]  m. ([1894 gruodis ar 1895 sausis])

 

35

פנ

האשה האנע לאה

ב’ר נתן ניפטרה יב

שבט תרמג

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Hanė Lėja,

Natano duktė, kuri mirė 12 d.

Švato,  5643 m. (1883 sausio 20 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius G

 

24

פנ

ר’ [אברהם] מרדכי

ב’ר דוב ונפטר יא …

שנת תרל… [לפק]

תנצבה

 

Čia palaidotas

[Abraomas] Mordechajas,

Dovo sūnus, kuris mirė 11 d. mėn. ….

563… m. (187…)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

28

פנ

דוד בר אברהם

נפטר ביום א

תמוז בשנת

תרכח לפק תנ

צבה

 

 

Čia palaidotas

Dovydas, Abraomo sūnus,

kuris mirė 1 d.

Tamuzo,

5628 m. (1868 birželio 21 d.)

Tebūnie jo siela

įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

פנ

האשה

לאה יענטע ב’

אליעזר יג…

תרלז

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Lėja Jentė, duktė

Eliezerio.  13 d. mėn. …

5637 m. (1876 ar 1877).

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

36

פנ

היולדות [!]

רחל לאה

בת ר’ אליעזר

ונפטרה יג…

 

 

Čia palaidota

gimdyvė

Rakelė Lėja,

Eliezerio duktė, kuri mirė  13 d. …

 

43-43a

פנ

האשה צערנע

בת ר’ זלמן

ונפטרה טו

ניסן תרכב

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Cėrnė [Čėrnė],

Zalmano duktė,

kuri mirė 15 d.

Nisano,  5622 m. (1862 balandžio 13 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

45

פנ

 

 

Čia palaidota[s]

 

49

נפטרה  ו [ז?] חשון

[תרכט]

תנצבה

 

 

Ji mirė  Chešvano 6 [7?] d.,

[5629] m. ([1868 spalio 22 or 23 d.]).

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

50

 

57

פנ

האשה שרה

בת ר’ יחיאל מיכל

ונפטרה ביום

ו לחודש טבת

בשנת תרמד לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Sara,

Jechielio Michelio duktė,

kuri mirė

Teveto 6 d.,

5644 m.  (1884 sausio 4 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

58

פנ

האשה חיה

לאה בת ר’ [גרמיזא]

ניפטרה כו כסלו

שנת תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Chaja

Lėja, [Germaizos] duktė,

kuri mirė Kislevo 26 d.,

5645 m.  (1884 gruodžio 14 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

50

פנ

אבי מוה’ ר’ עקיבא

בר שמואל חעלמאן

נפטר כו כסליו

שנת תרמד לפק תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mano tėvas, mokytas Akiva,

Samuelio Helmano sūnus,

kuris mirė Kislevo 26 d.

5644 m. (1883 gruodžio 25 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

61

פנ

ר’ יהודה בר

נתן נאטע ונפטר

ביום כח סיוון

שנת תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Judas, sūnus

Natano Notės, kuris mirė

Sivano  28 d. ,

5645 m. (1885 birželio11 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

65

פנ

האשה לאה

בת ר’ [דוב] נפטרה

ח חשון שנת

תרמה תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Lėja,

[Dovo] duktė, kuri mirė

Chešvano 8 d.,

5645 m.  (1884 spalio 27 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

66-66a

פנ

ר’ נחום

ב’ פיסל ונפטר

כד שבט תרנ[ז]

תנצבה

 

Čia palaidotas

Nachumas,

Peselio sūnus, kuris mirė

Švato  24 d., 565[7] ([1897 sausio 27 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

67-67c

פנ

האשה פסע בת ר’

צבי ניפטרה

ג אדר ב

בשנת

תרמא ת

נצבה לפק

 

 

Čia palaidota

moteris Pesė, duktė

Cvi, kuri mirė

antrojo Adaro 3 d.,

5641 m.  (1881 kovo 4 d.) Tebūnie

jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

68-68c

פנ

ר’ שריהו [!] בר צבי

ונפטר ביום כג אייר

בשנת תרמב

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Šarijahu, Tsevi sūnus,

kuris mirė

Ijaro 23 d.,

5642 (1882 gegužės 12 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

69-69a

ציון

לנפש יקרה

על קבר

אמנו היקרה מ’

שולע

בת מו’ה ר’ יעקב

שלמה עזבה ארץ

חיים ר’ח ניסן שנת

תרכז תנצבה

 

 

Ženklas

brangiai sielai

ant kapo

mūsų brangios motinos, ponios

Šulės,

duktės mokyto Jokūbo

Saliamono, kuri paliko gyvųjų

žemę Nisano mėnesiui prasidėjus,

5627 m. (1867 balandžio 6 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius H

 

4

פנ

אמנו היקרה מ’

שרה רבקה

ב’ר מאיר ונפטרה

כה סיון תרעב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina, ponia

Sara Rivka,

Mejerio duktė, kuri mirė

5672 m. Sivano 25 d. (1912 birželio 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

6

פנ

שבתי גחמן

ב’ר ברוך יהונתן

ד ימים לחודש אייר

שנת תר[פ]ד

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Sabatajus Gechmanas,

Barucho Jonatano sūnus

Ijaro 4 d.,

56[8]4 ([1924 gegužės 8 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

7

פנ

ה’ שרה חנה

בת ר יצחק

מרדכי כץ ונפטרה

ביום כג שבט

שנת תרס תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Sara Chana,

duktė Izaoko

Mordechajo Kaco, kuri mirė

Švato 23 d. (1900 sausio 23 d.)

5672 m. Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

פנ

האשה

מאטלע בת ר’

אליהו ונפטרה

יום טו שבט

תרעב תנצבה

 

Čia palaidota

moteris

Matlė, duktė

Elijo, kuri mirė

Švato 16 d.,

5672 m. (1912 vasario 4 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9-9a

פנ

אמי יקרתי מרת

רחל

ב’ר מרדכי שנפטרה

בליל הבדלה ד טבת

שנת תרסז תנצבה

 

 

Čia palaidota

mano mylima motina, ponia

Rakelė,

Mordechajo duktė, kuri mirė

Havdalos vakarą [po Šabo], Teveto 9 d.,

5667 m. (1906 gruodžio 26 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

10

פנ

ר’ חיים

בר אלכסנדר

ונפטר ב אדר

שנת תרנב

תנצבה

 

Čia palaidotas

Chaimas,

Aleksandro sūnus,

kuris mirė Adaro 2 d.,

5652 m. (1892 kovo 1 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

פנ

האשה פריידה

בת ר’ קדש ביום

ה כסליו בשנת

תרמח לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Freidė,

Kadošo duktė.

Kislevo 5 d.,

5648 m. (1887 lapkričio 21 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

13

פנ

ר’ משה אליהו

[בר ישעיהו נפטר

ו] כסליו …

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mozė Elijas,

[Jozuės sūnus, kuris mirė]

Kislevo [6] d. …

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16

 

28

פנ

מוה’

[שמריא]

במוה’

משה

 

 

Čia palaidotas

mokytasis

[Šmarja]

mokyto

Mozės sūnus

 

61

פנ

האשה

מרת דבורה

בת מוה’ יוסף

ח ימים בחודש

חשון שנת תקצו

לפק

 

 

Čia palaidota

moteris

ponia Dvora,

mokyto Juozapo duktė,

8 d. mėnesio

Chešvano,  5596 m. (1835 spalio 31 d.)

 

62

פנ

התי’ ב’ה יחיאל

מיכל במ’ צבי

סג’ל

ר“ח שבט

בשנת תקצ“ב

לפ’ק

 

 

Čia palaidotas

penkerių metų vaikas Jechielis

Michelis, sūnus mokyto Cvi

Segalio

Švato  mėnesiui prasidėjus,

5592 m. (1832 sausio 3 d.)

 

70

ב ה (?)

 

Sektorius I

 

4

פנ

אבינו היקר ר’

משה ב’ר ניסן

שהלך לעולמו

[ח ימים] לחדש סיון

שנת תרסט

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų brangus tėvas

Mozė, Nisano sūnus,

kuris paliko šį pasaulį

Sivano [8] d. (1909 gegužės 28d.),

5669 m.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

6

פנ

אבינו היקר ר’

טוביה

ב’ר אהרן נפטר

ד חשוון תרסח

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų brangus tėvas

Tuvija,

Aharono sūnus, kuris mirė

5668 m. Chešvano 4 d. (1907 spalio 12d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

פנ

האשה

פייגה

מאריאסע

בת ר’ אהרן

ונפטרה יום

ח טבת תרס

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Feiga

Marjasė,

Aharono duktė,

kuri mirė

Teveto 8 d., 5660 m. (1899  gruodžio 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9

… בת ר…

נפטרה…

שנת [תרכה]

[ת]נצב[ה]

 

 

duktė…

kuri mirė…

[5625] m. ([1864 or 1865]).

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

13

פנ

האשה

[בתיה] בת הרב’

ר’ אהרן שוב

[ט] סיון תרמז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

[Batja], duktė rabino

Aharono Šubo.

Sivano [9]  d., 5647 (1887 birželio 1 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

15

פנ

ר’ יהודה לוב

בר צבי וניפטר

כח טבת ש’ תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Judas Lovas,

Cvi sūnus, kuris mirė

Teveto 28 d., 5645 m. (1885 sausio 15 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17

פנ

האשה

שרה ליבה

בת ר’ דוב

ניפטרה יז אב

תר[לב] תנצבה

 

Čia palaidota

moteris

Sara Liba,

Dovo duktė,

kuri mirė Avo 17 d.,

56[32] m. (1872 rugpjūčio 21 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

18

דוב ונפטר

ביום … אדר ב

שנת תרמג

תנצבה

 

 

Dovo [sūnus], kuris mirė

antrojo Adaro … d., 5643 m. (kovas 1883).

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

האשה

ליבה בת ר’

מאיר וניפטרה

כח חשוון תרל

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Liba, duktė

Mejerio, kuri mirė

Chešvano 28 d., 5630 m. (1869 lapkričio 2 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

25

פנ

נחום

בר יצחק

הלוי וניפטר

ביום טו

[חשון] בשנת

תרלג לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Nachumas,

sūnus Izaoko

Halevi, kuris mirė 15 d.

[Chešvano],

5633 m. (1872 lapkričio 16).

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

47

פנ

הרבני מוה’ צ[בי?]

במוה’  אליהו

… סיון

… לפק

 

 

Čia palaidotas

rabinas [Cvi?],

mokyto Elijo sūnus.

… Sivano

 

58

פנ

האשה

בת ר’ …

 

 

Čia palaidota

moteris …

… duktė

 

72

 

76

[Vyro kapas]

 

77

ה’ אטה ב

ר ישראל כץ

 

 

Moteris Ita,

Izraelio Kaco duktė.

 

78

 

80

פנ

ה’ ליבע

בת ר’ שלם

ונפטרה

ביום י

לחודש תשרי שנת

תר…ג תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Libė,

Šalomo duktė,

kuri mirė

Tišrėjo 10 d., 56…3 m. Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius Y

 

1-1a

פ“נ

האשה הצנועה

במעשיה פרסה

לרעב לחמה ועניים

מרודים תבואה ביתה

יחנה בת ר’ צבי זאב

קפלן ז’ל ונפטרה

י’ח אייר תרצ“א

ת.’נ.’צ.’ב.’ה

 

 

Čia palaidota

moteris kuklaus

būdo. Ji dalijo

alkaniems savo duoną, o vargšai

rasdavo prieglobstį jos namuose.

Jachna, duktė Cvi Zeevo

Kaplano, tebūnie jo atminimas palaimintas, kuri mirė

5691 m. Ijaro 18 d. (1931 gegužės 5 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

2

פנ

ר’ יהודא מאיר

[ב’ר] שמואל פוקס

 

 

Čia palaidotas

Judas Mejeris,

Samuelio Fukso [sūnus]

 

3-3a

פנ

אבינו היקר

התם והישר

ירא ה’ באמו[נה]

ר’ תנחום

ניסן

ב’ר אליקים

נאל

ונפ’ כ“א אלול

בשנת תרפ[ב]

השבעים

לימי חייו

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidotas

mūsų brangus tėvas,

tyras ir teisus,

dievobaimingas ir tikintis

Tanchumas

Nisanas,

sūnus Eljakimo

Nolo,

kuris mirė Elulo 21 d.,

568[2] m. ([1922 rugsėjo 14 d.]),

būdamas 70

metų.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

4

פנ

פה יתלונן בצל שדי

אבינו היקר הרבני המופלג

ברוך ב’ר צבי איטעלמאן

במלאכת ה’ עסק באמונה

כל ימיו הרביץ תורה ברבים

[ע]שה [פר]י בעבודתו

כקטן כגדול כבדוהו

לוקח מאתנו ביום ה

כה ימים בחודש מר

חשון בשנת תרפג

בשנת הששים ושלוש

לימי חייו

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidotas:

šia ilsėsis Visagalio paunksmėje

mūsų brangus tėvas, garsus rabinas išminčius

Baruchas, sūnus Cvi Itelmano.

Jis buvo atsidavęs Dievo darbui,

visą gyvenimą mokė daugelį Toros,

ir jo darbas nešė vaisių.

Ji gerbė tiek maži, tiek dideli.

Paimtas iš mūsų ketvirtadienį,

25-ą mėnesio Mar-

chešvano dieną, 5683 metų (1922 lapkričio 16 d.),

568[2] m. (1922 rugsėjo 14 d.),

būdamas 63

metų.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

5-5a

פנ

בימי עלומיו אבינו היקר

עטרת ראשנו איש תם וישר

[יאיר] מרדכי מנחם בר

אבא … ביום

כה סיון תרעט לפק

אותו לקח אלקים ואותנו

ריעיתו ובניו עזב לאנחות

בצער וכאב עמוק

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidotas

pačiam jėgų žydėjime

mūsų brangus tėvas,

mūsų galvos karūna, tyras ir teisingas žmogus

[Jairas] Mordechajas Menachemas,

Abos sūnus.

Sivano 25 d., 5679 m. (1919 m. birželio 23 d.)

Jį paėmė Dievas, o mums,

jo sutuoktinei ir sūnums, jis paliko tik aimanas,

skausmą ir gilų sielvartą.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

6-6a

[שלוה]…

תחת

המצבה הז[את]

[נקב’] אבינו היקר

ר’ [דוב] בר אבא

[קעסעל] שהלך

לעולמו ביום …

לחודש טבת שנ’

[תרסח] תנצבה

 

 

[Ramybė]…

po

šio paminklo

[palaidotas] mūsų bragus tėvas

[Dovas], sūnus Abos

[Keselio], kuris paliko

šį pasaulį … dieną

Teveto mėnesio,

[5668] metų ([gruodis 1907]). Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

7-7a

…לדה

[בת] ר’ אפרים הכהן

עזבה ארץ חיים ועלתה

השמים ד אלול שנת

תרע תנצבה

 

 

[Go]lda

Efraimo Koheno duktė.

Ji paliko gyvųjų žemę ir pasikėlė

į dangų Elulo 4 d.,

5670 m. (1910 m. rugsėjo 8 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8-8a

על

פטירת אמינו

רבקה בת ר’ ניסן …

שהלכה לעולמה ביום

[יד] לחודש אלול שנת

תרסט

תנצבה

 

 

dėl

mirties mūsų motinos

Rivkos, duktės Nisano …

kuri paliko šį pasaulį

Elulo [14] d.,

5691 m. (1909 rugpjūčio 31 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9-9a

פנ

אבינו היקר

מו’ר אברהם

ב’ר שרגא

יעקב ועלה

השמים יג תמוז

שנת תרע

 

 

Čia palaidotas

mūsų brangus tėvas,

mokytas Abraomas,

sūnus Šragos

Jokūbo, kuris pasikėlė

į dangų Tamuzo 13 d.,

5670 m. (1910 liepos 21 d.)

 

10-10a

פ“נ

האשה הצנועה

שלשלת היוחסין

נצו משרשר’ גר“א

מ’ חוה שערא

בת הרב הדרשן

המפורסם ר’ חיים

חייקל שהל’ה כז

אדר שנת אשת חיל

מי ימצא ורחוק

מפנינים מכרח

תמצבה

 

 

Čia palaidota

kukli moteris

iš iškilios šeimos,

giminingos Vilniaus Gaonui,

ponia Chava Šera,

duktė rabino ir pamokslininko,

garsaus Chaimo

Chaiklo, kuri pasikėlė į dangų 28 d.

Adaro, [5670] m. (1910 kovo 9 d.) [metai pateikti per Patarlių kn. eilę (31:10): “Koks retas radinys sumani žmona, brangesnė už perlus yra jos vertė!“]

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

אמינו היקרה מרת

שיינע עטע מערסאה

בת ר’ אברהם נפטרה י’ט כסלו

תרע תנצבה

שומרת מצוה חיית מימי נעוריך

יראת ד’ אוית להורות לבניך

יילילו יבכו דלים על מותך

נוחם ימאנו כל בני ביתך

עשית צדקה … פניך

עדים הדלים ידעי מעשיך

טוב בעלך עכר לעולמים

עד בא מועד יקיצו נרדמים

 

 

mūsų brangi motina

Šeinė Etė Mersa,

Abraomo duktė, kuri mirė Kislevo  19 d.,

5670 m. (1909 gruodžio 2). Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

[Tolesnis epitafijos tekstas – tai eiliuotas vardo Šeinė Etė akrostichas]:

Nuo jaunystės vykdai visas priesakas,

Sūnus išugdei Dievo baimėje.

Tavo mirtį apverks vargšai,

o šeimos narai bus nepaguodžiami.

Buvai labdaringa…

Tai paliudys vargingi, matę tavo gerus darbus.

Tavo vyras amžiams liks vienišas.

Tačiau ateis miegančiųjų prisikėlimo diena.

 

12-12b

פנ

אמנו היקרה

מרת לאה בת ר’ יהודה

ליב ונפטרה כא ימים

לחדש מנחם אב

בשנת תרסח

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina,

ponia Lėja, duktė Judo

Leibo, kuri mirė 21 d.

Menachemo Avo  mėnesio 5668 (1908 m. rugpjūčio 18 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

13-13a

הראשון…

נכבד לעדתנו…

אש יר’א מר משה [אורי]

ב’ר יהודה אליהו ש[ח]

לח ביום ש’ק ב לחודש

טבת תרסט

תנצבה

 

 

… pirmas

… bendruomenės gerbiamas

dievobaimingas žmogus Mozė [Uri],

Judo Elijo sūnus, kuris

mirė per šventąjį šabą, antrą mėnesio

Teveto dieną, 5669 m. (1908 gruodžio 26 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą

 

14-14a

פנ

ר’ מרדכי בר

חיים ונפטר ביום

יב לחודש סיון שנת

תרסח תנצבה

 

Čia palaidotas

Mordechajus,

Chaimo sūnus, kuris mirė

Sivano  mėnesio 12 d.,

5668 m. (1908 birželio 11 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

15

[ציון] לנפש

אש יקר ערך ישיש

מפלג בתורה ויר’א

ובחכמה ישר ותמים

צמח יעקב

בר מרדכי שחלח כד

תשרי תרסז תנצבה

 

[Ženklas] sielai

brangaus ir svarbaus senolio,

Toros žinovo, dievobaimingo

Ir išmintingo, teisingo ir tyro

Cemacho Jokūbo

Mordechajo sūnaus, kuris mirė 24 d.

Tišrėjo, 5667 m. (1906 spalio 13 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16

פנ

אמנו היקרה

והצנועה

מרת בריינה

בת ר’ יצחק

נפטרה ביום

ב אייר תרסג

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina,

kuklioji

ponia Braina,

Izaoko duktė,

kuri mirė

5662 m. Ijaro 2 d. (1903 balandžio 29 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17-17a

ידידיה בר

טוביה שהלך לעול[מו]

ביום י לחודש אדר

שנת תרסד תנצבה

 

 

Jedidija, sūnus

Tuvijos, kuris paliko šį pasaulį

Adaro mėnesio 10 d.,

5664 m. (1904 vasario 26 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

18

פנ

אבינו היקר

ר’ יעקב

ב’ר משה

ונפטר ביום

יט כיסלו

תרסה

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų brangus tėvas

Jokūbas,

Mozės sūnus,

kuri mirė

Kislevo 19 d.,

5665 m. (1904 lapkričio 27 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

19

פנ

האשה הצנועה

מרת

עלקע מטלה

בת ר’ קלונימוס

שנפטרה ביום

כז לחודש כסליו

שנת תרסז

לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

ponia

Elkė Matla,

Kalonimo duktė,

kuri mirė

Kislevo mėnesio 27 d.,

5667 m. (1906 gruodžio 14 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

אמנו היקרה

והנכבדה מרת

חיה בת ר’ יוסף

נפטרה ביום כב

שבט שנת תרס[ד]

תנצבה

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina,

garbingoji ponia

Chaja, Juozapo duktė,

kuri mirė 22 d.

Švato, 566[4] m. ([1904 vasario 8 d.])

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21-21a

פנ

אמנו היקרה

זעלדע

בת ר’ מרדכי

ונפטרה ביום

א אדר תרסב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina

Zeldė,

Mordechajo  duktė,

kuri mirė

5662 m. Adaro 1 d. (1902 vasario 8 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22-22a

פנ

אמנו היקרה

פרומה בת ר’ ברוך

מיגיעת כפיה נתנה פת

לאביונים ועלתה השמים

יב ימים לח’ אדר א תרסב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina

Fruma, Barucho  duktė.

Nuo savo rankų triūso išskirdavo maisto

vargingiems. Ji pasikėlė į dangų

5662 m. pirmojo Adaro mėn. 12 d. (1902 vasario 19 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

23-23a

פנ

הבתולה

חנה בת ר’ צבי נפטרה

ביום כ לחודש שבט

שנת תרסב לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Chava, Cvi  duktė, kuri mirė

Švato mėnesio 20 d.,

5662 m. (1902 vasario 28 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

24-24a

פנ

האשה

בתשבע לאה

בת ר’ בנימין …

ונפטרה ביום ו

חשון תרסה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Batševa Lėja,

Benjamino … duktė,

kuri mirė 6 d.

Chešvano, 5665 m. (1904 spalio 15 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

25

פנ

ר’ צבי ב’ר משה

הכהן ונפטר

יום ט אלול

תרס[ג]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Cvi, Mozės sūnus,

Kohenas [arba: pavardė – Hakohenas], kuris mirė

Elulo 9 d.,

566 [3] m. (1903 rugsėjo 1 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

פנ

האשה

אסתר בת

ר’ אליעזר

ונפטרה

ביום כה

לחדש כסליו

לשנת תרנט

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris

Estėra,

Eliezerio duktė,

kuri mirė

25 d.

Kislevo mėnesio,

5659 m. (1898 m. gruodžio 9 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

27-27a

פנ

ה חיה בת ר

שרגא ונפטרה

ביום כז לחודש

שבט שנת

תרנט לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

[moteris] Chaja, duktė

Šragos, kuri mirė

27 d. mėnesio

Švato, metai

5659 (1899 vasario 7 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

28

פנ

ליבע בת

ר דוב ונפטרה

ביום ד לחודש

מנחם אב שנת

תרנז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

Libė, duktė

Dovo, kuri mirė

4 d. mėnesio

Menachemo Avo, metai

5657 m. (1897 rugpjūčio 2 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

29-29a

פנ

הבתולה

רחל דאברע

בת ר’ שלמה

ונפטרה ביום

יט שבט

תרנד תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Rakėlė Dobrė

Saliamono  duktė,

kuri mirė

Švato 19 d.,

5654 m. (1894 sausio 26 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

פנ

האשה החשובה

מרת הענדע

בת צבי הירש

שהלכה לעולמה

ביום א דר’ח אדר

שנת תר[נח]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

garbi moteris

ponia Hendė,

Cvi Hiršo duktė,

kuri paliko šį pasaulį

pirmą mėnesio Adaro pradžios dieną, 56[58] m. ([1898 vasario 23 d.])

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

31

פנ

האשה הצנועה

והחשובה מרת

אלע בת ר שלמה

משה הלכה

לעולמה ביום

[א] ר’ח ניסן תרנ[ט]

תנצבה

 

Čia palaidota

kukli moteris,

garbi ponia,

[Alė], duktė Saliamono

Mozės, kuri paliko

šį pasaulį

[pirmą] mėnesio Nisano pradžios dieną, 565[9] m. (1899 kovo 12 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

32-32a

פנ

אש ירא אברהם

ב’ר קלונימוס ונפטר

ביום כט לחדש סיון

שנת תרס תנצבה

 

 

Čia palaidotas

dievobaimingas žmogus Abraomas

Kalonimo sūnus, kuris mirė

Sivano 29 d.,

5660 m. (1900 birželio 26 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

33

פנ

האשה מר’

אסתר בת ר’

זאב ונפטרה כה

ניסן שנת תרסד

תנצבה

 

Čia palaidota

Moteris, ponia

Estėra, duktė,

Zeevo, kuri mirė 25 d.

Nisano, 5664 m. (1904 balandžio 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

34-34a

פנ

אבי מורי

עטרת ראשינו

איש תם וישר

ר’ משה ב’ר

יצחק הלוי

טאלץ

שנפטר כ“ה שבט

שנת תרס“ב

בשמת השבעים

לימי חייו

ת’נ’צ’ב’ה

 

Čia palaidotas

mano tėvas ir auklėtojas,

mūsų galvos karūna,

tyras ir teisus žmogus

Mozė, sūnus

Izaoko iš levitų

Tolco,

kuris mirė Švato 25 d.,

5662 m. (1902 vasario 2 d.),

būdamas 70

metų.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

35-35a=32-32a

 

36

פנ

ה’ רחל [מאינע]

בת ר’ מנחם ניפ’

יח…

 

 

Čia palaidota

Moteris Rakėlė [Mainė],

Menachemo duktė, kuri mirė

18 d. …

 

37

פנ

האשה קריינע

בת ר’ מרדכי

נפטרה … ניסן

שנת תר[מ]ו לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Kreinė,

Mordechajo duktė,

kuri mirė Nisano … d.,

56[4]6 m. ([1886 balandis]).

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

38

פנ

האשה עטע

בר אברהם יונה

כו ניסן תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Etė,

Abraomo Jonos duktė.

Nisano 26 d.,

5645 m. (1885 balandžio 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

39

פנ

האשה הענע לאה ב

ר שרגא [יצא’]

ביום [כ] תשרי

שנת תרמו

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Hėnė Lėja, duktė

Šragos. [Jos siela paliko šį pasaulį]

Tišrėjo [20] d.,

5646 m. (1885 rugsėjo 29 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

40

פנ

האשה מרים

בת ר’ זאב ונפטרה

ביום כד תשרי

בשנת תרמז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Mirjam,

Zeevo duktė, kuri mirė

Tišrėjo 24 d.,

5647 m. (1886 m. spalio 23 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

41

פנ

האשה [ק]ונא בת ר’

ישראל ונפטרה

יב חשון ש תרמז

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris [Kuna], duktė

Izraelio, kuri mirė

Chešvano 12 d.,

5647 m. (1886 lapkričio 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

42

פנ

האשה פריידה בת ר’

אהרן סגל

ונפטרה ביום

כז תשרי תרנא

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Freida, duktė

Aharono Segalio,

kuri mirė

5647 m. Tišrėjo 27 d. (1890 spalio 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

43

פנ

השץ מר יוסף

בר יעקב שנפטר

יד אייר שנת תרל[ו]

לפק תנצבה

 

 

Čia palaidotas

kantorius ponas Juozapas,

Jokūbo sūnus, kuris mirė

563[6] m. Ijaro 14 d. ([1886 gegužės 8 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

44

ציון

לנפש אמינו

היקרה זל מרת

האדע בת אליעזר

ויצאה נשמתה

אור ליום ה’ יד

אדר תרמז לפק

תנצבה

 

 

Ženklas

mūsų brangios motinos sielai,

palaimintos atminties ponios

Hodės, Eliezerio duktės.

Jos siela paliko šį pasaulį

5647 m. Adaro 14 d. (1887 kovo 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

45

[פנ]

אש תם וישר

אהוב לבריות

ורצוי לרוב

אחיו מוה’

אברהם אבא

בר אלחנן זל

ונפטר ט כסליו

שנת תר[ד]

תנצבה

 

 

[Čia palaidotas]

teisingas ir tyras žmogus

žmonių mylimas

ir vertinamas daugelio

savo tautiečių, mokytas

Abraomas Aba,

palaimintos atminties Elchanano sūnus,

kuris mirė Kislevo 9 d.

56[04] m. ([1843 gruodzio 2 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

46-46a

פנ

ר אבגדור (!) מרדכי

בר צבי ונפטר

ביום ד תמוז

שנת תרמו לפק

תנצבה

 

Čia palaidotas

Avigdoras Mordechajus,

Cvi sūnus, kuris mirė

Tamuzo 4 d.,

5646 m. (1886 liepos 7 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

47

פנ

אבינו  נכבד יקר

ועניו עסק בתורה

ובירא …

[הכהן נפטר]…

ביום [ו י] ימים לחודש

כסליו שנת תר[ו]

תנצבה

 

Čia palaidotas

mūsų gerbiamas brangus tėvas,

kuklus, atsidavęs Toros studijoms

ir dievobaimingas …

[iš kohenų [arba: pavardė – Hakohenas], kuris mirė]

[penktadienį], 10 d.

Kislevo, 56[06] m. ([1845 gruodžio  9 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

48-48a

פנ

האשה דינה

בת ר זאב

ונפטרה ביום

ד כט לחדש

מרחשוון שנת

תרמח לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Dina,

Zeevo duktė,

kuri mirė

trečiadienį, 29 mėnesio

Marchešvano d., metai

5648 m. (1887 lapkričio 16 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

49-40a

פנ

ר משה

בר ש…

שנפטר ביום

יב ניסן בשנת

תרמ[ו]  לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mozė,

Š… sūnus,

kuris mirė

Nisano 12 d., metai

564[6] ([1886 m. balandžio 17 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

50

פנ

האשה

פייגע ביילע בר

יחזקאל ונפטרה ביום

יג כסליו תרמז

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Feigė Beilė, duktė

Ezekielio, kuri mirė

5647 m. Kislevo 13 d. (1886 gruodžio 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

51

[בר]

שרגא ניפטרה

ביום כב כסליו

בשנת תרמו לפק

תנצבה

 

[duktė]

Šragos, kuri mirė

5646 m. Kislevo 22 d. (1885 lapkričio 30 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

52-52a

פנ

האשה לאה [דינה]

ב ר יהודה [דוב]

… כסליו ש’ תרמ[ו]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Lėja [Dina],

Judo [Dovo] duktė.

5646 m. Kislevo … d. (1885 lapkritis).

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

53

פנ

ר’ שרגא

בר שמואל

ונפטר ביום יט

שבט שנת תרמב

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Šraga,

Samuelio sūnus,

kuris mirė 9 d.

Švato, 5642 m. (1882 sausio 29 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

54

פנ

[מרים]

בר משה

… חשון

תנצבה

 

Čia palaidota

[Mirjam],

Mozės duktė.

Chešvano…

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

55

פנ

ר’ שרגא

יעקב בר

אליעזר ונפטר

יב תשרי ש

תנצבה תרמב (!)

 

 

Čia palaidotas

Šraga,

Samuelio sūnus,

kuris mirė 9 d.

Švato, 5642 m. (1882 sausio 29 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

51

האשה

המיוחסת

גוטיל בת

משה

ניפטרה

א תשרי

תרלט

תנצבה

 

 

moteris

iš kilmingos šeimos

Gutl, duktė

Mozės,

kuri mirė

Tišrėjo 1 d.,

5639 m. (1878 rugsėjo 28 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

57

Neįskaitoma

 

Sektorius J

 

3

צבי ב’ר

אליעזער (!)

נפטר ביום י’א

לחדש תשרי

שנת תרפ’ט

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Tsevi, sūnus

Eliezerio,

kuris mirė 11 d.

Tišrėjo mėnesio,

5689 m. (1928 rugsėjo 25 d.)

 

6

פלגי מים ירדו עיני על

פטירת

אבי ר זלמן

בר אשר שהלך

לעולמו ביום ט[ו? ז?]

לחודש כסלו שנת

תרסט תנצבה

 

 

Mano akių virto vandens srovėmis dėl

mirties

mano tėvo Zalmano,

Ašerio sūnaus, kuris paliko

šį pasaulį [15 ar 16d.]

Kislevo mėnesio, metai

5669 (1908 gruodžio 9 ar 10 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

רכה בשנים גועה

ארס צפעוני…

שברי לב…

לזכר…

ראשל (!)

בר יצחק

בוטקאווסקי שץ ראדזווילישאק

הלכה לעולמה כד ימים

לחדש אלול שנת תרסה לפק

תנצבה

 

 

[4 tolesnės eilutės sudaro vardo „Rošl“ akrostichą]

Jaunutė ji užgeso

Gyvatės nuodai…

Širdgėla…

Atminimui…

Rošl,

duktė Izaoko

Butkovskio, Radviliškio kantoriaus.

Ji paliko šį pasaulį 24 d.

Elulo mėnesio, 5665 m. (1905 rugsėjo 24 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9-9a

הוי חשך היום עלינו

… נסתר מעינינו

אשר ביד רוצח נכבה

…גרנו דאבה רוחנו על

פטירת אבינו היקר

… ר יצחק

בר [זאב]

[נפ]טר ה ימים

[לחודש] מנחם אב

[ש] תרסה תנצבה

 

 

Diena mums virto naktimi,

… paslėptas nuo mūsų akių,

kai jį užgesino žudikiška ranka.

… mūsų dvasioje gedulas dėl

mūsų brangaus tėvo mirties,

… Izaoko

[Zeevo] sūnaus,

[kuris mirė] 5 d.

Menakhemo Avo [mėnesio],

5665 m. (1905 rugpjūčio 6 d.)Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

10

פנ

הבתולה מרת

רייזע מרים

בת ר’ יצחק…

נפ’ [כ] אב תרס[ג]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina ponia

Reizė Miryam,

Izaoko…  duktė,

kuri mirė

566[3] m. Avo [20] d. (1903 rugpjūčio 13 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

רד יהודה…

אהרן נפטר

י לחודש חשון

שנת תרס[א]

תנצבה

 

 

Judas

Aharono [sūnus], kuris mirė

10 d.

Chešvano mėnesio,

5669 metų (1900 lapkričio 2 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

14

פנ

האשה

מנוחה בריינה בת

ר’ שרגא ונפטרה

ביום ז טבת תרנט

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris

Menucha Braina, duktė

Šragos, kuri mirė

5659 m. Teveto 7 d.(1898 gruodžio 20 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16-16a

פנ

אמי היקרה מ

יוכבד

בר אברהם נפטרה

יז תמוז

תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mano brangi motina, ponia

Jocheved,

Abraomo duktė, kuri mirė

5645 m. Tamuzo 17 d. (1898 birželio 30 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

18

פנ

ה שרה

בר ר צבי

 

 

Čia palaidota

moteris Sara,

Cvi duktė

 

19

פנ

הבתולה

מערע פריידע

בת ר’ אשר זאב

ונפטרה ז אלול

בשנת תרמו

תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Mėrė Freidė,

Ašerio Zeevo  duktė,

kuri mirė Elulo 7 d.,

metai 5646 (1886 m. rugsėjo 7 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

האשה

האדע

רייזל בת

ר’ יהודא

לוב נפטרה

ט אדר

שנת תרמד

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Hodė

Reizl, duktė

Judo

Lovo,  kuri mirė

Adaro 9 d.,

5644 m. (1884 kovo 6 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21

פנ

האשה

זעלדע בת

… ניפטרה

א אייר

תר[מ]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Zeldė, duktė

…,  kuri mirė

5640 m. Ijaro 1 d. (1880 balandžio 12 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

25

פנ

ר’ יהודא ליב

במה’ יחיאל מיכל

סגל ונפטר ביום

ז טבת שנת תר…

לפק תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Judas Leibas,

sūnus mokyto Jechielio Michlo

Segalio, kuris mirė

56… m. Teveto 7 d. (18… m. …)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

פה

חצב [לו]

בנו קבר לר’

אברהם דוב

בר יוסף ונפ’

כג שבט שנת

 

 

Čia

padarė

sūnus kapą

Abraomui Dovui,

Juozapo sūnui,  kuris mirė

Švato 23 d., metai

 

28

שנת תרל[ו? ז?]

תנצבה

 

 

Tebūnie jo/jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

563[6?7?] (1875, 1876 ar 1877)

 

27

פנ

הבחור צבי

ב’ר  משה ונפטר

ביום יז ניסן שנת

תרכט לפק

תנצבה

21

פנ

האשה

הינדע

בת ר’ ראובן

וניפטרה ה

אייר תרכח לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

jaunuolis Cvi,

Mozės sūnus, kuris mirė

Nisano 17 d., metai

5639 m. (1869 kovo 29 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Čia palaidota

moteris

Hindė,

Reubeno duktė,

kuri mirė 5 d.

Ijaro, 5639 m. (1868 balandžio 27 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

38

פנ

אמי מורתי ה (?)

הצנועה מצילה

בת ר יוסף ניפ’ יום

ו בחודש אייר

ש תרל לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

mano motina ir auklėtoja,

kuklioji Mecila,

Juozapo duktė, kuri mirė

6 Ijaro menesio d.

5630 m. (1870 gegužės 7 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

40

פנ

הבתו’ רחל

בת ר’ צבי [הירש]

שנפטרה ביום ש’ק

כה חשון…

תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina Rakėlė,

Cvi [Hiršo]  duktė,

kuri mirė per šventą šabą

… m. Chešvano  25 d.

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

42

פנ

אבינו

ר אליקים ב יחיאל

מיכל יום א מנ’ אב

שנת תר[מז]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų tėvas

Eljakimas, sūnus Jechielio

Michlo. Menachemo Avo 1 d.,

metai 56[47] ([1887 liepos 22 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

45

פנ

האשה

דאברה

בת מהו’

יוסף סגל

ונפטרה ד

ימים בחוד’

[אדר]  שנת תר..

לפק

 

 

Čia palaidota

moteris

Dobra,

duktė mokyto

Juozapo Segalio,

kuri mirė 4 d.

Adaro, 56… m. (18…)

 

57

פנ

האשה

פרומה

בת מהו’

שלמה

 

 

Čia palaidota

moteris

Fruma,

duktė mokyto

Saliamono

 

60

 

70

Neįskaitomas

 

Sektorius K

 

4

פנ

אמנו היקרה מ

אסתר מערע

בת ר אברהם

נפטרה ד שבט

תרעג

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mūsų brangi motina, ponia

Estėra Mėrė,

Abraomo duktė,

kuri mirė Švato 4 d.,

5673 m. (1913 sausio 12 d.)

 

7

פלגי מים ירדו עיני

על פטירת אבינו

היקר זקן ונכבד

אש ירא מו’ יעקב

בר יוסף שהלך

לעולמו ביום ה

לחודש כסלו שנת

תרסז תנצבה

 

 

Mano akys virto vandens srovėmis

dėl mirties

mūsų tėvo,

brangaus ir garbingo senolio,

dievobaimingo ir mokyto Jokūbo,

Juozapo sūnaus, kuris paliko

šį pasaulį 4 d.

Kislevo mėnesio, metai

5667 (1906 gruodžio 21 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9

ציון לנפש יקרה

על קבר

אמנו היקרה מרת

נעסע

בת  ר’ שרגא עזבה

ארץ חיים ועלתה

השמים יג שבט שנ’

תרסט

תנצבה

 

 

Ženklas brangiai sielai

ant kapo

mūsų brangios motinos, ponios

Nėsės,

Šragos dukters, kuri paliko gyvųjų

žemę Švato 13 d., metai

5669 (1909 vasario 4 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

פנ

האשה

מעראיסע בת ר’

זלמן הלוי והל’

יב חשון תרסה

תנצבה

ווייצמאן

 

 

Čia palaidota

moteris

Mėrjasė, duktė

Zalmano iš levitų [arba: pavardė – Halevi], kuri paliko šį pasaulį

5665 m. Chešvano 12 d. (1904 spalio 21 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

Veicman

 

12-12a

פנ

אמי היקרה

מרת

איטה רבקה בת

 

 

Čia palaidota

mano brangi motina

ponia

Ita Rivka, duktė

 

14

פנ

האשה

גיטה בריינה

בת ר’ זאב

ונפטרה ביום

כא חשוון

תרסב תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Gita Braina,

Zeevo duktė,

kuri mirė

Chešvano 21 d.,

5662 m. (1901 lapkričio 3 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

15-15a

פנ

ר אליקים ב

ר יהודה ונפטר

ביום

[טו? יח]  חשוון תרנד

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Eljakimas,

Judo sūnus, kuris mirė

5652 m. Chešvano [15 ar 18] d. ([1891 lapkričio 16 ar 19 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16-16a

פנ

האשה

דבורה בת ר

נחום ונפטרה

כד טבת תרנב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Dvora, duktė

Nachumo, kuri mirė

5652 m. Teveto  24 d. (1892 sausio 24 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17

פנ

האשה

שפרה בת ר

שמעון ונפטרה

ביום ד אדר תרט

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Šifra, duktė

Simono, kuri mirė

5609 m. Adaro  4 d. (1849 vasario 26 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

18

ר

ישראל

בן זבולון כץ

 

 

Izraelis

Zvuluno Kaco sūnus

 

19

פנ

האשה ציפה

בת ר אהרן

ונפטרה ביום

ד שבט תרנו

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Cipa,

Aharono duktė,

kuri mirė

5656 m. Švato  4 d. (1896 sausio 19 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

ר יעקב יצחק

בר לפידות

סגל ונפטר יג

מרחשוון תר[נ]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Jokūbas Izaokas,

sūnus Lapidoto

Segalio, kuris mirė 13 d.

Marchešvano, 56[50] m. (1889 lapkričio 7 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22

פנ

ר גדליה ב גדליהו

נפטר יום ה אייר

שנת תרמב

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Gedalija, Gedaljahu sūnus,

kuris mirė Ijaro 5 d.,

5642 m. (1882 balandžio 24 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

24-24a

פנ

האשה

איטה הינדע

בת ר משה

כץ ונפטרה

כג טבת תרמא

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris

Ita Hindė,

Mozės duktė,

kuri mirė

5641 m. Teveto  23 d. (1883 sausio 2 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

29

פנ

האשה הצנועה

[המפורסמת… בתום]

… בת ר

יחיאל הכהן

[ונ’]כד סיון תר[סד]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kukli moteris

[ypatingo tyrumo],

Jechielio iš kohenų [arba: pavardė – Hakohenas]  duktė,

[kuri mirė 5664] m. Sivano  24 d. ([1904 birželio 7 d.])

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

פנ

הבתולה

פייגע עטא

בר מנחם מן

ג אלול תרל

תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Feigė Eta,

Menachemo Mano  duktė,

5630 m. Elulo 3 d. (1870 rugpjūčio 30 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

32

פנ

ר אברהם

יצחק בר

ר רפאל ניפטר

כה ניסן תרכ[ז]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Abraomas

Izaokas, sūnus

Rafaelio, kuris mirė

562[7] m. Nisano 25 d. ([1867 balandžio 30 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

 

45

בת ר יצחק

 

 

Izaoko duktė

 

55

Incomprehensive

 

56

פנ

ר יעקב במו’ ש[אול]

[ונפ’ ביום ה] אדר שני שנ’

תרסח לפק

 

 

Čia palaidotas

Jokūbas, [Šaulio] sūnus,

[kuris mirė] 5668 m. antrojo Adaro [5] d. (1908 kovo 8 d.)

 

68

פנ

הרר

שרגא

פייב[ל]

 

 

Čia palaidotas

mokytasis

Šraga

Faiv[las]

 

70

 

72

פנ

… מהו’

צבי יצחק

במה’ …

 

 

Čia palaidotas

… mokytasis

Cvi Izaokas,

mokyto … sūnus

 

74

פנ

האשה

מרים

בת הרר

עוזר

נ’ בשנת

 

 

Čia palaidota

moteris

Mirjam,

duktė mokyto

Ozerio,

kuri mirė

… m.

 

Sektorius L

 

5

פנ

ה’ שרה בת ר’ צבי

שנפטרה ביום

א לחודש אדר

שנת תרע

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Sara, Cvi duktė

kuri mirė

Adaro mėnesio1 d.,

5670 m. (1910 vasario 10 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

פנ

ה’ רייזע בת ר’

ונפטרה

ביום ט לחדש כסלו

שנת התרס

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Reizė, duktė

Mejerio, kuri mirė 9 d. mėnesio

Kislevo, 5660 m. (1899 lapkričio 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

10-10a

עד הגל הזה ועדה המצבה

על קבר

אבינו היקר והנכבד

מהו’ מאיר

בר  ר’ יהושע פאלק

עלה השמים יב שבט

תרסז

תנצבה

 

 

“ Šis kauburys yra liudytojas ir šis paminklas yra liudytojas“ (Pr 31:25)

ant kapo

mūsų brangaus ir garbingo tėvo,

mokyto Mejerio,

Jozuės Falko sūnaus,

kuris pakilo į dangų Švato 12 d.,

5667 m. (1907 sausio 27 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

13-13a

פנ

אש

תם וישר

ר חיים צבי

בר שמואל

נפטר ביום

[יד]  שבט תר[ס]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

tyras ir teisuoliškas žmogus

Chaimas Cvi,

Samuelio sūnus,

kuris mirė

56[60] m. Švato [14] d. ([1900 sausio 14 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

14

פנ

משה יצחק

בר יעקב כץ

נפטר ביום

ו מרחשון

תרס

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mozė Izaokas,

Jokūbo Kaco sūnus,

kuris mirė

Marchešvano 6 d.,

5660 m. (1899 spalio 6 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

14

פנ

ראובן ב מרדכי

ונפטר ביום

כפור בשנת

תרסב

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Rubenas, Mordechajaus sūnus,

kuris mirė Išpirkimo

Dieną, metai

5662 m. (1901 m. rugsėjo 27 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

19

פנ

אבינו ר צבי

מאיר בר יהודה

נפטר יום …

אייר שנת תר[מ]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų tėvas Cvi

Mejeris, Judo sūnus,

kuris mirė … d.

Ijaro, 56[40] m. ([1880 balandis])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

האשה רחל

בר אברהם

[נפטרה] ביום

[י] סיון שנת

תר[מג] לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Rakėlė,

Abraomo duktė,

kuri mirė

Sivano [10] d., metai

5643 m. ([1873 birželio 15 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21

פנ

ר אברהם יצחק

ב יהודא לוב

וניפטר ט ניסן

תרמג תנצבה

 

Čia palaidotas

Abraomas Izaokas,

Judo Lovo sūnus,

kuris mirė Nisano 9 d.,

5643 m. (1883 balandžio 16 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

23

 

24

פנ

הבתולה

צביה ב’ ר’ משה

אליהו כ’ב סיון ש’

תרמב תנצבה

 

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Cvija, duktė Mozės

Elijo. Nisano 22 d., metai

5642 (1882 balandžio 11 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

25

בת ר’ …

נפטרה יום כב

אלול בשנת

תרמב תנצבה

לפק

 

 

… duktė …

Kuri mirė 22 d.,

Elulo, metai

5642 (1882 rugsėjo 6 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

Neįskaitoma

 

27

פנ

אבי מורי

מוה’ ר זאב

בר יהודה

שנפטר ה שבט

שנת תרמג לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mano tėvas ir auklėtojas,

mokytas Zeevas,

Judo sūnus,

kuris mirė Švato 5 d.

5643 m. (1873 sausio 13 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

31

פנ

ר יעקב

בר מרדכי

וניפטר ט

טבת שנת תרלז

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Jokūbas,

Mordechajaus  sūnus,

kuris mirė 9 d.

Teveto, 5637 m. (1876 gruodžio 25 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

35

 

36

פנ

ר יקותיאל

ב שמריה

וניפטר יט

אייר תרלה

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Jekutielis,

Šmarjos  sūnus,

kuris mirė 19 d.

Ijaro, 5635 m. (1875 gegužės 16 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

37

…אבי

היקר מוה’ שרגא

בר עזרא

אשר נפטר יום

… אב בשנת

תרלז לפק

תנצבה

 

 

… mano tėvas,

brangusis mokytas Šraga,

Ezdros sūnus,

kuris mirė … d.

Avo, metai

5637 ([1877 m.  liepa])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

38

Įskaitoma tik, kad palaidotoji – moteris

 

40-40a

פנ

ר יצחק

בר יעקב

כץ וניפטר

כט אלול

תרלח

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Izaokas,

Jokūbo  sūnus,

kuris mirė

Elulo 29 d.

5638 m. (1878 rugsėjo 27 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

42-42a

פנ

ר יצחק

בר נחום סגל

וניפטר כו שבט

תרכז לפק

תנצבה

מאלץ

 

 

Čia palaidotas

Izaokas,

Nachumo iš levitų  sūnus,

kuris mirė Švato 26 d.

5627 m. (1867 vasario 1 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

Malc

44

[פנ]

האשה

לאה שפרה בת

ר’ יוסף ונפטרה  ז אדר

ש תרכח לפק תנצבה

 

[Čia palaidota]

moteris Lėja Šifra, duktė

Juozapo, kuri mirė Adaro 7 d.,

5628 m. (1868 kovo 1 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

47

 

48

… אבינו

היקר מהו’ יעקב בר

ר’ אליעזר אשר נפטר

ביום טז אדר בשנת

תר[כד] לפק

תנצבה

 

 

…mūsų tėvas,

brangus mokytasis Jokūbas,

Eliezerio sūnus, kuris mirė

Adaro 16 d., metai

56[24] m. ([1864 m. vasario 23 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

53

פנ

האשה

גיטה בת ר’ אברהם

ונפטרה  כח אדר

בשנת תר[נו]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Gita, Abraomo duktė,

kuri mirė Adaro 28 d.,

56[56] m. ([1896 m. kovo 13 d.])

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

65

פנ

האשה הצנועה

אמי מורתי חנה

בת מוה’ יחיאל כץ

 

 

Čia palaidota

kukli moteris, mano motina ir auklėtoja Chana,

Eliezerio Kaco duktė

 

78

Neįskaitoma

 

82

 

85

פנ

מהורר שמואל

בן מהורר יהונתן

[אשר] נפטר ביום

… אדר תרנ…

לפק

 

 

Čia palaidotas

garsus mokytasis Samuelis,

garsiojo mokyto Jonatano  sūnus,

[kuris] mirė Adaro … d. …

5627 m. (1867 vasario 1 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

53

פנ

אשה

… בר שלמה

…ונפטרה  כב

אדר שני שנת תרלו

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

…, duktė Saliamono

…, kuri mirė 22 d.

antrojo Adaro, 5636 m. (1876 kovo 18 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius M

 

6

עד הגל הזה ועדה המצבה

על קבר

אבינו היקר

משה בר  שרגא

הכהן עזב ארץ חיים

ויעלה השמים יד טבת

תרסו תנצבה

 

 

“ Šis kauburys yra liudytojas ir šis paminklas yra liudytojas“ (Pr 31:25)

ant kapo

mūsų brangaus tėvo,

Mozės, Šragos iš kohenų [arba: pavardė – Hakohenas] sūnaus.

Jis paliko gyvųjų žemę

ir pakilo į dangų Teveto 14 d.,

5666 m. (1906 sausio 11 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

7-7a

פנ

ה הצנועה מרת הענא

לאה בת ר יהושע

העשיל ונפטרה ט ימים

בחודש אב שנת תרסד

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris ponia Hėna

Lėja, duktė Jozuės

Hešelio, kuri mirė 9 d.

Avo mėnesio, 5664 m. (1904 m. liepos 21 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

8

אמינו…

מרת

פריידה דאברע

בת ר’ שלמה משה

ונפטרה ביום כ

שבט בשנת

תרסג

תנצבה

 

 

Mūsų motina…

ponia

Freida Dobrė,

Saliamono Mozės duktė,

kuri mirė 20 d.

Švato, 5663 m. (1903 m. vasario 17 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9

פנ

האשה אסתר בר

אליעזר

ונפטרה

ביום כד

לחדש כסליו

בשנת תרנט

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Estėra, duktė

Eliezerio,

kuri mirė

24 d.

Kislevo mėnesio

5659 m. (1898 m. gruodžio 8 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

18

פנ

הרבני

איא מ

ר’ יוסף ב משה

ונפטר ביום

טו לחדש שבט

בשנת תרמז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

rabiniškasis mokslininkas,

dievobaimingas

Juozapas, Mozės sūnus,

kuris mirė

Švato 15 d.,

5647  m. (1887 m. vasario 9 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

19

פנ

אבינו היקר

ר

שרגא בר

אברהם זאב

ונפטר ביום י

שבט תרמח

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų brangus tėvas

Šraga, sūnus

Abraomo Zeevo,

kuris mirė 10 d.

Švato,  5648 m. (1888 sausio 23 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

ר’ פסח בר דוד

ונפטר ביום א

אדר ד בשנת

תרמח

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Pesachas, Dovydo sūnus,

kuris mirė sekmadienį,

Adaro 4 d., metai

5648 (1888 m. vasario 16 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21-21a

פנ

האשה

רבקה בת ר אהרן

ונפטרה ביום ז אדר

שנת תרמו

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Rivka, Aharono duktė,

kuri mirė Adaro 7 d.,

5646 m. (1886 vasario 12 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21b

פנ

האשה הצנועה

רבקה מינה בת

ר [נוח סדן] ונפטרה

ביום ב מנאב

בשנת תרנא

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Rivka Mina, duktė

[Nojaus Sadano], kuri mirė

Menachemo Avo 2 d.,

5651 m. (1891 m. rugpjučio 6 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22

פנ

ר שמואל

ב צבי ונפטר

[טו] אדר שנת

תרמד תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Samuelis,

Cvi sūnus, kuris mirė

Adaro [15] d., metai

5644 (1884 [kovo 12 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

23

פנ

ר’ יוסף

יצחק  ב(?) בר

[זאב] נפטר ביום

כה בחודש מנחם

אב בשנת תרמ[ד]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Juozapas

Izaokas, … sūnus,

[Zeevo], kuris mirė

25 d. mėnesio Menachemo

Avo, 564[4] m. ([1844 m. rugpjūčio 16 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

24

פנ

צבי זאב בר

יחיאל פישעל

[ותלך] כד אלול

תרמ[א] תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Cvi Zeevas,  sūnus,

Jechielio Fišelio,

kuris [išėjo] Elulo 24 d.

564[1] m. ([1881 rugsėjo 18 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

25

פנ

ר שמעון

בר יוסף וניפטר

ט שבט

תרמד

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Simonas,

Juozapo  sūnus, kuris mirė

Švato 9 d.,

5644 m. (1884 vasario 5 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

27

פנ

האשה

לאה ב מו

יהודה ליב

ונפטרה ב דרח

חשוון שנת תרמ[ו]

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Lėja, duktė mokyto

Judo Leibo,

kuri mirė antrą dieną prasidėjus

Chešvanui, 564[6] m. (1885 spalio 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

28

Viršutinis fragmentas yra nuo kito paminklo (moters)

פנ

יעקב

איש תם

יושב אהלים

שלמה היתה

תורתו ויראת ה’

למד ולמד

ועשה מעשים

טובים הרר

יעקב שלמה בן

צבי ונפטר ביום

טז מרחשוון

תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidotas:

„Jokūbas

buvo tylus,

mėgstąs būti namie prie palapinių“ (Pr 25:27).

Jis buvo atsidavęs

Torai ir  Dievo garbinimui,

nuolat studijavo

ir atliko gerus darbus. Rabinas

Jokūbas Saliamonas, sūnus

Cvi, kuris mirė

Marchešvano 16 d.,

5645 m. (1884 lapkričio 4 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

29

פנ

צבי בר

יעקב נפטר

ביום י שבט

בשנת תרלט לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Cvi, sūnus

Jokūbo, kuris mirė

Švato 10 d.,

5639 m. (1879 m. vasario 3 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

פנ

האשה מ’

אסתר ב ר שרגא

וניפטרה ביום יב

אייר בשנת תרמא

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris ponia

Estėra, Šragos duktė,

kuri mirė 12 d.

Ijaro,

5641 m. (1881 m.  gegužės 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

31

פננ(?)

האשה הצנועה

ביילע מלכה בת

ר אליעזר וניפטרה

ה כסלו בשנת תרס

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Beilė Malka, duktė

Eliezerio, kuri mirė

5660 m. Kislevo 5 d. (1899 m. lapkričio 7 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

33

פנ

ר אברהם אליהו

בר צבי ונפטר

כד סיון שנת

תרלח לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Abraomas Elijas,

Cvi sūnus, kuris mirė

Sivano 24 d., metai

5638 m. (1878 m. birželio 25 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

35

פנ

איא ר

שמואל בר

אברהם שנפטר

ביום יד תשרי בשנת

תרכט לפק

 

 

Čia palaidotas

dievobaimingas žmogus

Samuelis, sūnus

Abraomo, kuris mirė

Tišrėjo 14 d.,

5629 m. (1868 m. rugsėjo 30 d.)

 

37

פנ

ר אליעזר אהרן

ב צבי ונפטר ז סיון

תרכו

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Eliezeris Aharonas,

Cvi sūnus, kuris mirė

Sivano 7 d.,

5626 m. (1866 m. gegužės 21 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

40

פנ

האשה רחל

בת מור חיים

שנפטרה יט לחודש

שבט בשנת היא

מצבת

43

Neįskaitoma

 

 

Čia palaidota

moteris Rakėlė,

mokyto Chaimo duktė,

kuri mirė 19 d. mėnesio

Švato, metai…

 

46

פנ

האשה הינדע

בת ר ישראל

תנצבה (!)

 

 

Čia palaidota

moteris Hindė,

Izraelio duktė.

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą [be datos]

 

48

פנ

איש

ישר הולך

מופלג בתורה

וירא ה ונהנה

מיגיעה כפו ב“ש

טוב תורה עם

ד“א הה המונח

מוה’ משה בר

יוסף שהלך לעולמו

ביום ה תשרי

 

 

Čia palaidotas

Teisuoliško būdo žmogus,

išskirtinis Toros žinovas,

dievobaimingas, džiaugęs

savo darbų vaisiais, turintis gerą

vardą, kartu mokytas ir

mandagus – tai amžinatilsį

Mozė, sūnus

Juozapo, kuris paliko šį pasaulį

Tišrėjo 5 d.

 

49

 

56

פנ

מ יצחק

ב מ יעקב

ונפטר …

 

 

Čia palaidotas

Izaokas,

Jokūbo sūnus, kuris mirė…

 

72

Neįskaitoma

 

85

פנ

האשה פריידה ב

ר אהרן

ונ’ …

שבט ש’ תרכה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Freida, duktė

Aharono, kuri mirė … d.

Švato, 5625 m. (1865 m. sausis ar vasaris)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

86

פנ

האשה

זיסלה טויבא

בת ר שמואל

 

 

Čia palaidota

moteris

Zisla Toiba,

Samuelio duktė

 

Sektorius N

 

4

2 skirtingų paminklų fragmentai; mažesnis yra moters

אשה הצנועה מרת

פייגע שוכמאן בת ר

נוח שנפטרה שבעה עשר

יום לחדש אליאל (!) שנת

תר…

 

 

kuklioji moteris

Feigė Šuchman, duktė

Nojaus, kuri mirė septynioliktą dieną

mėnesio [Elulo], metai

56… (18…)

 

8

פנ

1921

הבחור יצחק

ב’ר דוד

הכהן

נפטר ביום ח

לחודש סיון

שנת תרפא

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidotas

jaunuolis

Izaokas,

sūnus Dovydo

iš kohenų [arba: pavardė – Hakohenas],

kuris mirė 8 d.

Sivano, metai 5651 (1921 m. liepos 1 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

9

פנ

ה“ רחל רבקה ב“ר

יצחק

שנפטרה ביום ה ניסן

שנת תרע“ט

ת“נ“צ“ב“ה

 

 

Čia palaidota

moteris Rakėlė Rivka, duktė

Izaoko, kuri mirė Nisano 5 d.,

metai 5679 (1919 m. balandžio 5 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

12-12a

תחת אבן הז[את]

נקברה אמינו

קירי (?) החשובה

מרת פייגע רייכע

בת ר אריה ונפטרה

ביום ו עשק ח

לחודש טבת שנת

תרסו תנצבה

 

 

Po šiuo akmeniu

palaidota mūsų motina

…garbioji

ponia Feigė Raichė,

Arjės  duktė, kuri mirė

penktadienį, šventojo šabo išvakarėse, 8 d.

mėnesio Teveto, metai

5666 (1906 m. sausio 5 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

13

 

19

פנ

האשה

מעריאסע בר

אבגדור (!) ונפטרה

ביום כה טבת תרנג

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Merjasė, duktė

Avigdoro, kuri mirė 5653 m. Teveto 25 d. (1893 m. sausio 13 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

האשה מלכה

בת ר זאב

נפטרה יום כ

אדר ב תרנא

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Malka,

Zeevo duktė,

kuri mirė 20 d.

antrojo Adaro, 5651 m. (1891 m. kovo 30 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21

פנ

ר חיים ב זאב

ונפטר ביום

י מרחשוון

שנת תרמט לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Chaimas, Zeevo sūnus,

kuris mirė

Marchešvano 10 d.,

5649 m. (1888 m. spalio 15 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22

פנ

ר יצחק אייזיק

בר קאפיל ונפטר

יד לחודש אדר [ב]

בשנת תרמט לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Izaokas Aizikas,

Kopelio sūnus, kuris mirė

antrojo Adaro 14 d.,

5649 m. (1888 m. spalio 15 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

פנ

האשה יענטע

ב ר גרשון כץ

ונפטרה כד אדר א

ש תרמו תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Jentė,

Geršono Kaco duktė,

kuri mirė pirmojo Adaro 24 d.,

5646 m. (1886 m. kovo 1 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

27

פנ

שרגא

בר שמואל

ונפטר ביום [י]ט

שבט שנת תרמו לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Šraga,

Samuelio sūnus,

kuris mirė [1]9 d.

Švato, 5646 m. (1886 m. sausio [25] d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

28

פנ

האשה עטע

בת ר יהודה ליב

ונפטרה כב שבט

שנת תרמד

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Etė,

Judo Leibo duktė,

kuri mirė pirmojo Švato 22 d.,

5644 m. (1884 m. vasario 18 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

29

פנ

ר שלום בר

יהודה [ונפץ]

ונפטר טו

אדר תרמד

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Šalomas,

Judo sūnus, kuris [žuvo?

ir] mirė [15 d.

Adaro, 5644 m. (1884 m. kovo 12 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

נכד של הרב המו הגדול מוה שלמה מץ דעיר ווילנא

פנ

אש תם וישר

תנחום מענדיל בן

הרב ר יוסף סגל

שנפטר ביום ב אדר

בשנת תרמז תנצבה

 

Didžiojo išminčiaus Saliamono, Vilniaus miesto pamokslininko, vaikaitis

Čia palaidotas

tyras ir teisuoliškas žmogus

Tanchumas Mendelis, sūnus

rabino Juozapo Segalio,

kuris mirė Adaro 2 d.,

5647 m. (1887 m. vasario 26 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

31

פנ

הבחור…

דוד ישעיהו

ב משה יעלה

כז …

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

jaunuolis…

Dovydas Izaja,

Mozės sūnus, kuris pasikėlė

27 d. …

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

32

פנ

ר שרגא

יעקב בר

אליעזר וניפטר

יב תשרי ש

תנצבה תרמב (!)

 

Čia palaidotas

Šraga

Jokūbas, sūnus

Eliezerio, kuris mirė

Tišrėjo 12 d, 5642 m. (1881 m. spalio 5 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą

 

33

פנ

האשה הצנועה

אשר נקטף…

ועזבה עולם הזה

ולקחה חלקה

בעדן מרת קריינה

[שעבע] בת ר אהרן

הלוי. ביום יד לחודש

אלול בשנת תרמא

לפ’ק ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris,

kuri buvo staiga paimta…

ir paliko šį pasaulį

bei įsikūrė

rojuje, ponia Kreina,

duktė Aharono

iš levitų [arba: pavardė – Halevi]. 14 d. mėnesio

Elulo, 5641 m. (1881 m. rugsėjo 8 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

35

פנ

האשה הזקנה

ריסע בת ר’ זלמן

ונפטרה כב אדר

בשנת תרכד

תנצבה

 

 

Čia palaidota

senyva moteris

Risė, Zalmano duktė,

kuri mirė Adaro 24 d.,

5624 m. (1864 m. vasario 29 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

36

פנ

האשה הצנועה גיטה

מיכלה בת ר

מרדכי וינפטרה (!)

כג שבט בשנת

תרם תנצבה

לפק

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris Gita

Michla, Mordechajaus duktė, kuri mirė

Švato 23 d., metai

5640  (1880 m. vasario 5 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

37

פנ

האשה הצנועה

חנה בת ר יואל

וינפטרה (!) כז טבת

בשנת תרם

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Chana, Joelio duktė,

kuri mirė Teveto 27 d.,

5640 m. (1880 m. sausio 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

38

פנ

האשה הצנועה

פסע בת ר אליעזר

וינפטרה (!) [י]ט טבת

בשנת תר[ם]

תנצבה

לפק

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Pėsė, Eziezerio duktė,

kuri mirė Teveto [1]9 d.,

56[40] m. ([1880 m. sausio 3 d)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

39

פנ

הבתולה

שרה רבקה בת

ר’ דוב קעסיל

ונפטרה יום א

חו’ה סוכות תרם

תנצבה

 

Čia palaidota

netekėjusi mergina

Sara Rivka,

Dovydo Keselio duktė,

kuri mirė pirmą Sukot šventės vidurio dieną 5640 m. (1879 m. spalio 7 d.)

(1882 balandžio 11 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

40

פנ

ר משה אהרן

ב דוב וניפטר

כד אדר תרלט

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mozė Aharonas,

Dovo sūnus, kuris mirė

5639 m.  Adaro 24 d. (1879 m. kovo 19 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

41

פנ

האשה

מלכה טויבה

בת ר אליהו

ניפטרה … ניסן

תר…

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Malka Toiba,

Elijo duktė,

kuri mirė Nisano … d.,

56… m.

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

42

פנ

אליעזר…

בר עזריאל

ונפטר ביום כד

סיון שנת תרל[ג]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Eliezeris,

Azrielio sūnus,

kuris mirė Sivano 24 d.

5633 m.  (1873 m. birželio 19 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

43

פנ

האשה עט[א]

אסתר בר מר[דכי]

טו תשרי בשנת

תרלז לפק

 

Čia palaidota

moteris Et[a]

Estėra, [Mordechajaus] duktė.

Tišrėjo 15 d., metai

5637 (1876 m. spalio  3 d.)

 

46

פ“נ

ח“ר יהודא אידל ב’ר

יצחק אייזיק הלוי

ונפטר ביום יג כסלו

שנת תרכט לפק

תנצבה

 

Čia palaidotas

išmintingas rabinas Judas Idelis,  sūnus

Izaoko Aiziko iš levitų [arba: pavardė – Halevi],

kuris mirė Kislevo 13 d., metai

5629 (1868 m. lapkričio 27 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

69-69a

פנ

האשה

שנת [תקמ]

 

 

Čia palaidota

moteris

5[540] ([1779 arba 1780])

 

78

פנ

האשה רבקה

 

 

Čia palaidota

moteris Rivka

 

82

פנ

האשה גיטיל

 

 

Čia palaidota

moteris Gitel

 

87

Fragmentas, nepakankamas perskaitymui

 

89

Fragmentas, nepakankamas perskaitymui

 

Sektorius O

 

2-2a

פנ

ר יהודא מאיר

ב שמואל פוקס

י“א נפטר ערב סוכות

שנת תרצ“א

תנצבה

1930

 

 

Čia palaidotas

Judas Mejeris,

sūnus Samuelio Fukso,

telaimina jį Dievas. Jis mirė Sukot šventės išvakarėse

5691 m.  (1930 m. spalio 10 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

1930

 

9

פנ

אמנו היקרה והצנועה

נפש טהורה ונדיבה

[ברה] לכל דבר שבצדקה

אסתר מלכה

נאל

בת ר’ זרח ז“ל

ניפטרה י“ז אייר תרצ“ב

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidota

mūsų  brangi kuklioji motina,

tyra ir dosni siela,

dariusi įvairius labdaros darbus,

Estėra Malka

Nol,

duktė Zeracho, palaimintojo atminimo.

Ji mirė 5692 m. Ijaro 17 d. (1932 m. gegužės 23 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16-16a

פנ

האש הנכבד ירא

שמואל חיים בר

צבי הלוי שהלך

לעולמו ביום [ו]

לחודש אייר שנת

תרסח תנצבה

 

 

Čia palaidotas

garbingas dievobaimingas žmogus

Samuelis Chaimas, sūnus

Cvi iš levitų [arba: pavardė – Halevi], kuris paliko

šį pasaulį [6] d.

Ijaro mėnesio, metai

5666 m.  (1906 m. [gegužės 1 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17-17a

פלגי מים ירדו

עיני כי נפלה עטרת

ראשנו איש יקר ונכבד

ירא ובעל צדקה מו’ זלמן

ליב בר דוב שהלך

לעולמו ביום יט

לחודש כסלו שנת

תרסט תנצבה

 

 

Vandens srovėmis virto

mano akys, kadangi nukrito karūna

nuo mūsų galvos –  brangus ir garbingas žmogus,

dievobaimingas, labdaringas ir mokytasis Zalmanas

Leibas, Dovo sūnaus, kuris paliko

šį pasaulį 19 d.

Kislevo mėnesio, metai

5669 (1908 m. gruodžio 13 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

ר יהודא בר

מאיר ונפטר

ביום ה תשרי

שנת תרנט

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Judas,  sūnus

Mejerio, kuris mirė

Tišrėjo 5 d.,

5659 m.  (1898 m. spalio 21 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21

אבי יקירי

פנ

ר  חיים שרגא

בר מנוס ונפטר

ביום ה אלול

בשנת תרנח

תנצבה

 

 

Mano brangusis tėvas.

Čia palaidotas

Chaimas Šraga,

Maneso sūnus, kuris mirė

Elulo 5 d., metai

5659 m.  (1899 m. rugpjūčio 11 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

23

פנ

ר שרגא

בר מרדכי כץ

ונפטר ביום כ

סיון בשנת

תרנח

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Šraga,

Mordechajaus Kaco sūnus,

kuris mirė Sivano 20 d., metai

5658 m.  (1898 m. birželio 10 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

24

פנ

ה מלכה בת

ר מרדכי

ונפטרה ביום

ג לחודש תשרי

שנת תרנח לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Malka, duktė

Mordechajaus,

kuri mirė

Tišrėjo mėnesio 3 d.,

5658 m.  (1897 m. rugsėjo 29 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

פנ

ה אייגע בת ר

שלום שניפטרה ה

ביום כא לחודש סיון

שנת תרנז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Eigė, duktė

Šalomo, kuri mirė ketvirtadienį,

Sivano mėnesio 21 d.,

5658 m.  (1898 m. birželio 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

27

פנ

האשה הצנועה

צערטע בת ר

איסר ונפטרה

ביום א אדר ב

תרנז תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Cėrtė, duktė

Iserio, kuri mirė

antrojo Adaro 1 d.,

5657 m.  (1897 m. kovo 5 d.) Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

28

פנ

ר חיים יצחק

בר שמעון

ונפטר כא

אדר ב תרנא

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Chaimas Izaokas,

Simono sūnus,

kuris mirė 21 d.

antrojo Adaro 5651 m.  (1891 m. kovo 31 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

29

פנ

האשה

מינה בת ר משה

ונפטרה ביום

[כ] חשוון שנת

תרנב לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Mina, Mozės duktė,

kuri mirė

Chešvano [20] d., metai

5652 (1891 m. lapkričio ]21[ d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

30

פנ

האשה

החשובה

מינה בר מנחם

כץ ונפטרה כג

אדר תרנב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

garbingoji

moteris

Mina, duktė Mordechajaus

Kaco, kuri mirė 23 d.

Adaro, 5652 m. (1892 m. kovo 22 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

31

פנ

ר יונה בר אליהו

ונפטר ביום [ג]

מנחם אב תרנב

תנצבה

 

Čia palaidotas

Jona, Elijo sūnus,

kuris mirė [3] d.

Menachemo Avo, 5652 m.  (1892 m. liepos [26] d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

32

פנ

ר ישראל מיכל

בר זאב ונפטר

טו מנחם אב

שנת תרן לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Izraelis Michelis,

Zeevo sūnus, kuris mirė

15 d. Menachemo Avo,

5650 m.  (1890 m. rugpjūčio 1 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

34

פנ

מנחם מן בר צבי

וניפטר כב מנחם אב

שנת תרמה

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Menachemas Manas, Cvi sūnus,

kuris mirė 22 d. Menachemo Avo,

5645 m.  (1885 m. rugpjūčio 3 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

35

שרגא וניפטר

ביום כב כסליו

בשנת תרמג לפק

תנצבה

 

 

[sūnus]

Šragos, kuris mirė

Kislevo 22 d.,

5643 m.  (1882 m. gruodžio 3 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

36

פנ

האשה מערע

הינדע בת ר

אברהם יצחק נפטרה

ביום יב אלול בשנת

תרמב לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Mėrė

Hindė, duktė

Abraomo Izaoko, kuri mirė

Elulo 12 d., metai

5642 m. (1882 m. rugpjūčio 27 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

37

פנ

האשה

פערע ב

ר יהודה

וניפטרה

ה אלול

ש תרמב

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris

Pėrė, duktė

Judo,

kuri mirė

Elulo 5 d.

5642 m. (1882 m. rugpjūčio 20 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

38

פנ

האשה הצנועה

האדע בת ר

יהודא לוב כץ

ביום כג תמוז

בשנת תרמג

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Hodė, duktė

Judo Lovo Kaco.

Tamuzo 23 d.,

5643 m.  (1883 m. liepos 28 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

39

פנ

ר זאב טוביה

בר יהודה לוב

ונפטר ביום כ[ד]

שבט תרמג

תנצבה

 

Čia palaidotas

Zeevas Tuvija,

Judo Lovo sūnus,

kuris mirė [24] d.

Švato, 5643 m.  (1883 m. [vasario 13 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

40-40a

פנ

האשה פריידע

בת ר חיים

נפטרה

ביום [יו] תמוז

שנת תרנה

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Freydė,

Chaimo duktė,

kuri mirė

Tamuzo [16] d.,

5655 m.  (1885 m. liepos [8] d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

41

הנאהבים והנעימים

בחייהם וגם במותם לא

נפרדו

האשה רבקה בת

אליהו נאספה יג טבת

ובנה הבהיר משה אלעזר

בר יוסף זאב סגל נאסף יז

טבת שנת תרמג תנצבה

 

 

„Nei gyvendami, nei mirdami,

 

niekad jie nebuvo

 

perskirti” (Sam II 1:23)

 

Moteris Rivka, duktė

 

Elijo, buvo paimta Teveto [13] d.,

 

o jos vyresnis sūnus Mozė Elazaras,

 

Juozapo Segalio sūnus, paimtas [17] d.

 

Teveto,  5643 m. (1882 m. gruodžio [23 ir 27] d.) Tebūnie jų sielos įpintos į gyvybės mazgą.

 

42

Neįskaitoma

 

44

פה

חצב לו קבר

למהורר משה

בר נחמיה שהלך

לעולמו ביום כד

לחודש שבט

שנת תרלה לפק

תנצבה

 

 

Čia

pastatytas kapas

mokyto rabino Mozės,

Neemijos  sūnaus, kuris paliko

šį pasaulį 24 d.

Švato, 5645 m.  (1885 m. vasario 9 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

54

ציון לנפש האשה

היקרה הצנועה זל

מרת אסתר בת

הרב ר’ יעקב זצל

ונפטרה י מנאב

תרח לפק

תנצבה

 

 

Ženklas sielai

brangios kuklios moters,

ponios Estėros palaiminto atminimo, dukters

rabino Jokūbo, palaiminto atminimo teisuolio,

kuri mirė Menachemo Avo 10 d.,

5608 m. (1848 m. rugpjūčio 9 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

58

פנ

מו’ שמחה

בר אריה כץ

[כא טבת] שנת

ת[קפב] לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mokytasis Simcha,

Arjė Kaco  sūnus.

[ Teveto 21 d.],

5[582] m.  (1822 m. sausio 14 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

64

נקבר אב[י]

צור[י] מוה

יוסף כץ

[בר זרח]

[י] אב…

 

 

Palaidotas [mano] tėvas ir auklėtojas, mokytasis

Juozapas Kacas,

[Zeracho sūnus].

Avo [10] d. …

 

Sektorius P

 

8

פנ

האש מהר

נטע בר יעקב

(ימין) ונפטר

ביום טז

טבש (!)

(שמאל) נאמהר

יהודה

בן ר זאב

שנת תרעג

תנצבה

 

Čia palaidotas

rabiniškasis mokslininkas

Neta (Notė), Jokūbo sūnus,

vaikaitis žinomo mokslininko

Judo,

Zeevo sūnaus.

Jis mirė

16 d.

[Teveto],

5673 m. (1912 m. gruodžio 26 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

11

אבי יקירי

פנ

זקן

בימים

והלך בדרך הישר

ר אליהו בר משה מ[ץ]

ונפטר ביום ח אדר ב

שנת תרסב תנצבה

 

Mano brangusis tėvas.

Čia palaidotas

senyvo

amžiaus,

teisuoliško būdo žmogus

Elijas, Mozės M[aco] sūnus,

kuris mirė antrojo Adaro 8 d.,

5662 m.  (1902 m. kovo 17 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

12

פנ

האשה הצנועה

מ רחל

בר אברהם

ונפטרה [ב]

אדר א…

 

 

Čia palaidota

kuklioji moterys

ponia Rakėlė,

Abraomo duktė,

kuri mirė [2] d.

antrojo Adaro…

 

15

ר משה

[בר] צבי ונפ[טר]

ביום יא

מרחשוון תרנו

תנצבה

 

 

Mozė,

Cvi sūnus, kuris mirė

Marchešvano 11 d., 5656 m. (1895 m. spalio 29 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16

פנ

רב צדיק ועניו

[מ]שלשלת היוחסין

[בשם] מוהרר

נתן נטע בהגאון

מוהרר מנחם

זללהה בתורת ה’

עסק כל הימים

מנעוריו [עד הלך

למשבת] עולמים

ביום יב סיון תרנג

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

teisuoliškas ir kuklus rabinas,

iškilios dinastijos atstovas,

[vardu] mokytasis

Natanas Neta (Notė) sūnus didžiojo

rabiniškojo mokslininko Menachemo,

tebūnie teisuolio atminimas palaimintas. Dievo Tora

sudarė jį kasdienį užsiėmimą

nuo pat jaunystės dienų [iki išėjimo

į amžino atilsio vietą]

Sivano  12 d., 5653 m.  (1893 m. gegužės 27 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

17

פנ

השץ מר יוסף

בר יעקב שנפטר

יד אייר שנת תרל

לפק תנצבה

 

 

Čia palaidotas

kantorius Juozapas,

Jokūbo sūnus, kuris mirė

5630 m. Ijaro 14 d. (1870 m. gegužės 15 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

19

ציון

לנפש אמינו

היקרה זל מרת

האדע בת אליעזר

ויצאה נשמתה

אור ליום ה יז

אדר תרמו לפק

תנצבה

 

 

Ženklas

sielai mūsų motinos,

brangios ponios palaiminto atminimo

Hodės, Eliezerio dukters.

Jos siela išsiskyrė su kūnu

saulėtekio metu ketvirtadienį,

5646 m. Adaro 17 d. (1886 m. vasario 22 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20

פנ

ר משה

בר שמו[אל]

שנפטר ביום

יב ניסן בשנת

תרמז לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mozė,

[Samuelio] sūnus,

kuris mirė

Nisano 12 d., metai

5647 m. (1887 m. balandžio 6 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

21

פנ

האשה הצנועה

עטיל בת ר יהודה

וינפטרה (!) כח אייר

בשנת תרלז

תנצבה

 

 

Čia palaidota

kuklioji moteris

Etėl, Judo duktė,

kuri mirė Ijaro 28 d.,

5637 m.  (1877 m. gegužės 11 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22

קול נהי

[זכרין] יום מר יום אבל אבינו

היקיר אשר נקטף בימי

עלומיו בן שלושים וששה שנים

הוא הלך למנויות ואותנו עזב

לאנחות ה’ה אבינו מוה’ יעקב בר

שלמה זלמן אשר נפטר ביום יא

תשרי שנת תרלו לפק

תנצבה

 

 

Sielvartaujantis balsas.

[Atsimename] karčią dieną, mūsų tėvo gedulo dieną,

brangaus, paimto iš mūsų pačiam gyvenimo

žydėjime, 36-erių.

Jis iškeliavo į savo ilsėjimosi vietas, palikdamas mus

aimanuoti. Tai mūsų tėvas, mokytasis Jokūbas, sūnus

Saliamono Zalmano, kuris mirė 11 d.

Tišrėjo, 5636 m.  (1835m. spalio 10 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

37

פנ

האשה

רחל בת ר

ראובן כץ

ונפטרה יום

כח כסליו ש

תרלד לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Rakėlė, duktė

Reubeno Kaco,

kuri mirė

Kislevo 28 d., metai

5634 (1873 m. gruodžio 18 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

Sektorius R

 

9

ציון לנפש יקר

על קבר

אמינו היקרה החשובה

והצנועה  מ’ רחל ב’ר מרדכי

[פ]אטעלאוויץ

עזבה ארץ חיים ועלתה

[הש]מים יום ג שבט שנת

תרעב

 

 

Ženklas

brangiai sielai

mūsų brangios garbios motinos,

kukliosios ponios Rakėlės, dukters Mordechajaus

[F]atelovičiaus.

Ji paliko gyvųjų žemę ir pakilo

į dangų Švato 13 d., metai

5672 m. (1912 m. vasario 2 d.)

 

11

פלגי מים ירדו עיני

על

פטירת אמי [קבורת]

ליפשע בר דוד

הלוי נפטרה ביום יב

טבת שנת תרסט

תנצבה

 

Mano akys virto vandens srovėmis

dėl

mano motinos mirties [ir laidotuvių],

Lipšės, dukters Dovydo

iš levitų [arba: pavardė – Halevi]. Ji mirė 12 d.

Teveto, 5669 m. (1909 m. sausio 5 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

12

פלגי

מים ירדו עיני על

פטירת אבינו היקר ירא

ר שמואל צבי הערש בר

מנחם מאנעש שהלך

לעולמו ביום ערח שבט

שנת תרסז תנצבה

 

 

Mano akys virto vandens srovėmis

dėl mūsų brangaus dievobaimingo tėvo mirties,

Samuelio Cvi Heršo, sūnaus

Menakhemo Maneso. Jis paliko

šį pasaulį Švato pradžios išvakarėse

5667 m. (1907 m. sausio 16 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

14

פנ

אבי יקירי

ר  מרדכי בר שלמה

ונפטר ביום

הושענא רבא

בשנת תרסא

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mano brangusis tėvas

Mordechajus, Saliamono sūnus,

kuris mirė per

Hošana Raba

5661 m. (1900 m. spalio 14 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

14

פנ

אבינו עטרת ראשנו

[זקן] נכבד לעדתנו

איש ירא מר משה…

בר יהודה אליהו שח

לח ביום [ב] כב לחודש

טבת תרסט

תנצבה

 

Čia palaidotas

mūsų tėvas, mūsų galvos karūna,

dievobaimingas žmogus

Mozė…

Judo Elijo sūnus, kuris paliko gyvųjų

žemę [pirmadienį], 22 d. mėnesio

Teveto, 5669 m. (1909 m. sausio 15 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

16

פנ

ר מרדכי בר

חיים ונפטר ביום

יב לחודש סיון שנת

תרסה תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Mordechajus, sūnus

Chaimo, kuris mirė

Sivano mėnesio 12 d., metai

5665 (1905 m. birželio 15 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

19

עד הגל הזה ועדה

 

המצבה

פנ

אבינו הנכבד מו’ה

ר’ חיים

בר יעקב בן פ ועזב

ארץ חיים ועלה

השמים ביום כ’ז לחדש

ניסן שנת תרסד

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mūsų garbingas tėvas, mokytasis

Chaimas,

Jokūbo sūnus, kuris būdamas 80-ies paliko

gyvųjų žemę ir pasikėlė

į dangų 27 d. mėnesio

Nisano, 5664 m. (1904 m. balandžio 12 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

20-20a

פנ

אבי מורי

עטרת ראשי

איש תם וישר

ר’ משה ב“ר

יצחק הלוי

מאלץ

שנפטר כ“ח שבט

שנת תרס“ב

בשנת השבעים

לימי חייו

ת’נ’צ’ב’ה

 

 

Čia palaidotas

mano tėvas ir auklėtojas,

mano galvos karūna,

tyras teisuoliško būdo žmogus

Mozė,  sūnus

Izaoko iš levitų

Malcas,

kuris mirė Švato 28 d.

5662 m. (1902 m. vasario 5 d.),

būdamas 70-ies

metų.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

22

פנ

אמי מ רחל בר זלמן

נפטרה כ“ה תמוז שנת

תרס

תנצבה

 

 

Čia palaidota

mano motina Rakėlė, Zalmano duktė,

kuri mirė Tamuzo 25 d., metai

5660 (1900 m. liepos 22 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

23

פנ

ר משה בר

ישראל ונפטר

ביום ב טבת תרנ[ו]

תנצבה

 

Čia palaidotas

Mozė, sūnus

Izraelio,  kuris mirė

565[6] m. Teveto 2 d. ([1895 m. gruodžio 19 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

24

פנ

איש חכם ירא

אלהים סופר

מהור תורה

ודורש דברי

חכמים ויהיו

שעשועיו כל

הימים…

ר דוד בר מאיר

הלך למנוחת

עולמים יום כ[א]

אדר א …

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

išmintingas žmogus,

dievobaimingas Toros ritinių perrašinėtojas

Toros žinovas, studijavęs

išminčių raštus, kurie jam suteikė

palaimą

visą jo gyvenimą…

Dovydas, Mejerio sūnus,

kuris pasitraukė į amžiną

atilsį 2[1]d.

antrojo Adaro, 56… (18…)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

25

נוח מצא פה מנוח

חמד ולמד

תורתו בלב ומוח בטוב

החזיק [יגיעי] כוח לזכאים

וחלכאים הולכי…

מעשיו הטובים אין…

… הטוב נתן [היה] שקד על

תורתו ימים וליל הלך בדרכו

מחיל אל חיל ה’ה הרבני היקר

מו’ ר  נח בר מנשה ז“ל נפטר…

תר… תנצבה

 

 

Nojus čia rado ramybę.

Jis mylėjo ir studijavo

Torą savo širdim, o protą lavino gėriui.

Jėgas skyrė nusipelniusių paramai

bei vargiųjų… šelpimui.

Jo visų gerų darbų [neįmanoma nupasakoti].

Jis atiduodavo savo gerą…, atkakliai gilinosi

Į Torą dieną ir naktį. Jis ėjo savu keliu

nuo vieno pasisiekimo iki kito. Tai – brangus rabiniškasis mokslininkas.

mokytas Nojus, Menašės sūnus,

kuris mirė…

56 … (18…) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

26

פנ

ר חיים בר משה

ונפטר ראש

חדש ניסן שנת

תרנו תנצבה

 

 

Čia palaidotas

Chaimas, Mozės sūnus

kuris mirė prasidėjus

Nisanui, metai

5656 (1896 m. kovo 15 d.) Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

27

פנ

איש ירא אלהים

היה כל הימים

מנעוריו עד  הלך

למנוחת עולמים

ר זרח בר יצחק

זל נפטר ביום כא

שבט תרנו

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

dievobaimingas žmogus,

toks jis buvo visą savo gyvenimą,

nuo jaunystės iki jam pasitraukiant

į amžiną atilsį.

Zerachas, Izaoko sūnus

palaiminto atminimo, kuris mirė  21d.

Švato, 5656 m. (1896 vasario 5 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

28

פנ

ה’ טעמע

ביילע בת ר

זאלמען (!)

ונפטרה ביום

כא תמוז שנת

תרנו תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris Tėmė

Beilė, duktė

Zalmeno,

kuri mirė

Tamuzo 21 d., metai

5656 (1896 m. liepos 2 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

29

פנ

אבי מורי

ר’ שמואל טוביה

בר יהודא לוב

ונפטר ביום כז

אייר שנת תר[ס]

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

mano tėvas ir auklėtojas

Samuelis Tuvija,

Judo Lovo sūnus,

kuris mirė 27 d.

Ijaro, 566[0] m. ([1900 m. gegužės 26 d.])

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

31

פנ

ר אבגדור (!) מרדכי

בר צבי ונפטר

ביום ד תמוז

שנת תרמז לפק

תנצבה

 

Čia palaidotas

Avigdoras Mordechajus,

Cvi sūnus, kuris mirė

Tamuzo 4 d.,

5647 m. (1887 m. birželio 26 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

32

פנ

אשה צנועה

אשת חיל מ

חנה בת ר דוד

ונפטרה ביום שק

כו אדר ב שנת

תרסט לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

kuklioji moteris,

dorovinga moteris

Chana, Dovydo duktė,

kuri mirė per šventą šabą,

antrojo Adaro 26 d., metai

5669 (1909 m. kovo 19 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

33

פנ

אברך נכבד יק[ר]

עניו עסק בתורה

ובירא וגמל’ח

לעדתו ה’ה הרבני

כמה’ דובער בר …

הכהן נקטף במוע[דו]

ביום [ג י] ימים לחודש

כסליו שנת תרנ..

תנצבה

 

 

Čia palaidotas

jaunas mokytas vyras, garbingas, brangus

ir kuklus, dievobaimingas, atsidavęs Torai  ir labdaringiems darbams

savo  bendruomenės labui. Tai rabiniškasis mokslininkas,

mokytasis Doveris,  sūnus…

iš kohenų [arba: pavardė – Hakohenas], kurio mirtis atėjo netikėtai

[antradienį, 10 d.] mėnesio

Kislevo, 565… m. (189… m. lapkritis ar gruodis).

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

35

פנ

מופלג בתורה

מר מנחם מן

בר יהודה

תנצבה

 

Čia palaidotas

Garsus Toros žinovas

Menachemas Manas,

Judo sūnus.

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą. (be datos)

 

36

פנ

האשה דינה

בת ר זאב

ונפטרה ביום

ו כט לחדש

מרחשוון שנת

תרמח לפק

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris Dina

Zeevo  duktė,

kuri mirė penktadienį

6 d. mėnesio

Marchešvano, metai

5648 (1887 m. spalio 24 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

40

בר מאיר

ביום ב’ טו’ שבט

תקץ לפק

 

Mejerio sūnus arba duktė.

Pirmadienį, Švato 15 d.,

5590 (1830 m. vasario 8 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

43

פנ

ר אליהו בר זאב

ונפטר ביום כד שבט

בשנת תרמז תנצבה

 

Čia palaidotas

Elijas, Zeevo  sūnus,

kuris mirė Švato 24 d.,

5647 m.  (1887 m. vasario 18 d.)

Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

48

פנ

האשה [מושע]

בת ר אלעזר

ונפטרה יט ניסן

שנת תרמג

תנצבה

 

Čia palaidota

moteris [Mušė]

Elazaro  duktė,

kuri mirė Nisano 19 d.

5643 m. (1883 m. balandžio 26 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

49

פנ

האשה סתיבה בת ר

מנחם ונפטרה

ביום ב ניסן

שנת תרמב

תנצבה

 

 

 

Čia palaidota

moteris Stiva, duktė

Menachemo, kuri mirė

Nisano 2 d.,

5642 m. (1882 m. kovo 22 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

50

פנ

האשה שרה

רחל בת ר זלמן

נפטרה יום כו

תשרי שנת

תר[סב] לפק

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris  Sara

Rakėlė, Zalmano  duktė,

kuri mirė 26 d.

Tišrėjo, metai

56[62] (1901 m. spalio 9 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.

 

53

פנ

האשה דבורה

בת ר שמעון ונפטרה

כז ניסן תרלט

תנצבה

 

 

Čia palaidota

moteris  Dvora,

Simono  duktė, kuri mirė

5639 m. Nisano 26 d. (1879 m. balandžio 20 d.)

Tebūnie jos siela įpinta į gyvybės mazgą.